Future Physios of Sweden, Nordisk ordförandekonferens i Skodsborg och vikten av att satsa på förebyggande arbete

Under veckan som gått har mejl och telefonsamtal fortsatt strömma in från drabbade av Stockholms läns landstings beslut om att skära ned på vårdvalet. Förtvivlade och arga sjukgymnaster och fysioterapeuter, som satsat år på att kompetensutveckla sig, för att uppnå auktorisation inom vårdvalet ser nu benen slås undan, på grund av ett hastigt påkommet panikbeslut. Fysioterapeuterna fortsätter oförtrutet påverkansarbetet gentemot landstinget. Ännu ett brev har skickats till landstinget, denna gång brev från medlemsföreningen Stockholms Privata Fysioterapeuter

Veckan har varit händelserik på många sätt. Under två dagar möttes representanter från de nordiska ländernas fysioterapeutorganisationer för erfarenhetsutbyte och lärande, denna gång i Skodsborg, utanför Köpenhamn. Ordförandena från Danmark, Norge, Island och Sverige var på plats och Finland representerades av sin vice ordförande. Från Sverige deltog förutom jag själv också Cecilia Winberg från förbundsstyrelsen och Anna Pettersson från förbundets kansli.

 

 En viktig del under dagarna var att tillsammans förbereda WCPT General Meeting som äger rum i Singapore om en månad, i anslutning till världskongressen. Genom att fördela förberedelsearbetet mellan våra nordiska länder och genom att ha förberedande diskussioner kommer vi bättre rustade till mötet i Singapore, där representanter för Fysioterapeut-organisationer i 106 länder i världen möts.

På väg till Danmark stannade jag till i Lund och fick möjlighet att träffa en av mina första chefer, Ulrich Moritz, som 1979 blev Nordens första professor i sjukgymnastik. Över en kopp kaffe fick jag en trevlig och spänstig pratstund med Ulrich, idag 86 år och hans fru Ingrid.  

 

Ulrich är en förebild och inspiratör för många och hans engagemang bidrog i hög grad till möjligheten för svenska fysioterapeuter och sjukgymnaster att börja forska. Idag finns ca 400 disputerade fysioterapeuter och sjukgymnaster, varav ca 30 professorer.

När jag bad Ulrich ge sin syn på det absolut unika med yrket fysioterapeut eller sjukgymnast, så sammanfattar han kort och gott: Patientens upplevelse. Att ständigt fokusera på hur våra insatser upplevs och uppfattas av patienten, är också det som jag starkast bär med mig från min tidiga utbildningstid i Lund. Eller som en annan av mina förebilder, Maureen Bisognano från IHI, sammanfattar det: ”From what’s the matter to what matters to you”

Tage Danielsson sa en gång så här:  ”Om man inte vågar se framåt och vägrar se bakåt får man se upp”. Det ligger mycket klokskap i dessa ord. Efter att ha blickat tillbaka tillsammans med Ulrich Moritz vill jag därför nu berätta om Fysioterapeuternas Framtidsgrupp, som jag fick möjlighet att träffa i lördags.  

 

Detta glada gäng som leds av Cecilia Winberg från förbundsstyrelsen består av personer som vill förändra och utveckla och på olika sätt bidra till detta. Gruppen har också nyligen öppnat upp sin Facebook-sida, vilket snabbt ledde till en stor tillströmning.
Hur ser framtiden ut för professionen inom fysioterapi? Jag fick nyligen en fråga från WCPT:s Executive Committee om att vara en av fem ”motivational speakers” på ett seminarium benämnt Futures Forum på WCPT:s kongress i Singapore om en månad. ”The motivational speakers will imagine the future of the profession in short stimulus presentations to promote lively discussion and free thinking.” En spännande uppgift, minst sagt och jag passade på att be Framtidsgruppen om hjälp med att fundera och komma med förslag. Tavlan fylldes snabbt av idéer, och på Twitter spred sig uppgiften om hur ”the group of Future Physios of Sweden” deltar i skapandet av framtidsbilden för professionen. 
Veckan har också innehållit en bokrelease. Titeln på boken är ”Att lära och utvecklas i sin profession” med fyra fysioterapeuter som redaktörer och sammanlagt tolv författare, där jag fått förmånen att vara en av dom.  

Det var god uppslutning på minglet  i måndags kväll och professor Christina Opava, som skrivit förordet i boken höll ett litet högtidstal.
Ett nytt nummer av tidningen Fysioterapi kom i veckan. Läs gärna min ledare som handlar om att Lyssna i nuet och spana mot framtiden   
Avslutar denna ovanligt händelserika vecka med ett inslag som fanns i tidningen Dagens Samhälle i torsdags. 
  
I reportaget beskrivs landstingens allt svårare ekonomiska situation. Det är anmärkningsvärt att landstingens ledningar fortsätter med ”mer av det som har varit” och ser ut att sakna kraften till förnyelse. I slutet av reportaget pekas på vikten av att satsa på förebyggande arbete och också på bättre kvalitet och effektivitet. Detta är något som varit känt under lång tid, men som är svårt att få genomslag för, i ett kortsiktigt budgettänkande. Från Fysioterapeuterna vill vi betona möjligheterna med långsiktigt förebyggande arbete, både med hälsa och prevention. Vi vill också bidra till förnyelsearbetet och ett nytt ledarskap, som på allvar tillåter och tar tillvara allas engagemang och som tar tillvara kraften hos patienter och närstående och hos hela det multiprofessionella teamet. Men för detta krävs både betydligt bättre samverkan och ett nytt modigt ledarskap.
Jag utvecklar detta i en debattartikel i Dagens Samhälle