Vårdval Stockholm, snabbspår, kroniska sjukdomar och förberedelser för WCPT-kongress

 Vårdval Stockholm har de senaste veckorna haft högsta prioritet i förbundets arbete. Jag har svårt att förstå, om detta verkligen är det som den politiska majoriteten ville uppnå. Så mycken oro, irritation, oförståelse, ilska och förtvivlan har skapats hos en profession, som vill och kan bidra till bättre kvalitet, bättre effektivitet, bättre hälsa och som är livsviktiga för många patienters vardag. 

Förbundet har i veckan skickat medlemsbrev till alla medlemmar i Stockholm, och också lagt ut ny information på webben. Ansvaret för den uppkomna situationen ligger på landstinget, från förbundets sida gör vi allt vad vi kan för att stötta våra medlemmar och indirekt patienterna, som behöver tillgången till fysioterapeutiska insatser.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hade bjudit in en rad organisationer till trepartssamtal, mellan stat, kommuner och landsting samt arbetsmarknadens parter. Mötet hölls i tisdags på Rosenbad och ämnet för dagen var att se möjligheter för ett snabbspår för nyanlända, för att fler ska komma snabbare in på arbetsmarknaden. 

Ett intressant och vällovligt initiativ från arbetsmarknadsministern och samtliga inbjudna uttryckte sin positiva inställning till att medverka i processen. 

Även folkhälso- idrotts- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström hade bjudit in till möte denna vecka. Ämnet var att få till ett brett samtal inför regeringens fortsatta satsning på kroniska sjukdomar.  

 

Inbjudna var representanter för en rad patientorganisationer, professioner, myndigheter, landsting och kommuner. Det uttrycktes en stor samstämmighet om vikten av fortsatta konkreta åtgärder och en tydlig inriktning på hälsa och förebyggande insatser.

WCPT:s kongress i Singapore närmar sig, det är nu mindre än en månad kvar. I början av denna vecka anordnades ett möte via Twitter som en uppladdning inför världskongressen, och som en introduktion till möjligheterna med sociala medier inför, under och efter kongressen.  Det blev en intensiv, rolig och lärorik timme på Twitter tillsammans med ca 100 fysioterapeutkollegor världen runt och en bra kick i uppladdningen inför konferensen. Från Sverige var vi fem personer som deltog.

  

Med denna färgglada bild, vill jag önska er alla en riktigt trevlig helg och en GLAD PÅSK!