Nya projektpengar till strokevård, snabbspår för nyanlända, ny rapport om svensk hälso- och sjukvård, nationell satsning på kompetensförsörjning och jämlik hälsa

I veckan fick vi besked om nya projektpengar till Fysioterapeuterna. Socialstyrelsen har beslutat att bevilja 560 000 kr i statsbidrag till förbundet för att tillsammans med STROKE-Riksförbundets bygga kunskapsstöd gällande stroke för att bidra till att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar.  

Området är angeläget och arbetet med att få igång projektet startar omgående, med Raija Lenné som projektledare. Läs mer på förbundets hemsida.

I måndags hade Arbetsmarknadsdepartementet bjudit in till fortsatta trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  

 Många fackliga organisationer och myndigheter deltog i mötet. Jag betonade särskilt vikten av myndighetssamordn och också betydelsen av språkträning

Hur bra är svensk hälso- och sjukvård? Sveriges Kommuner och Landsting presenterade i början på veckan en ny rapport om svensk sjukvård i internationell jämförelse

  Rapporten visar att Sverige hävdar sig väl ur ett medicinskt perspektiv, vilket är väl känt sedan tidigare. Den visar också att Sverige inte ligger lika bra inom områden som tillgänglighet och personcentrering. Själv gör jag den reflektionen att det- som vanligt- saknas indikatorer och jämförelser inom området fysioterapi och rehabilitering. Det skulle vara mycket intressant att utvidga jämförelsen till ett för många människor så viktigt område. Men rapporten är intressant och viktig, också i det skick den presenteras nu. Ta gärna del av presentationen av rapporten här.

I en debattartikel på Svenska.Dagbladet.se skriver Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström att det är dags för staten att ta ett större ansvar för kompetensförsörjningsfrågorna.   

 ”För att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården behövs en fördjupad samordning och en samlad diskussion rörande kompetensfrågor i bred bemärkelse bland hälso- och sjukvårdens aktörer”, skriver ministern. Fysioterapeuterna delar den uppfattningen. Det är alltför vanligt att inte rätt kompetens används och för att detta ska ske så behöver ett förnyelse och förbättringsarbete göras.

Ministern kallar nu till en nationell kompetenssamling för hälso- och sjukvården. De inbjuda är företrädare för landstingen och regionerna genom SKL och företrädare för medarbetarnas fackliga organisationer, patientorganisationer, privata vårdgivare och några av de mest centrala statliga aktörerna. Innehållet i det som samlingen kommer att diskutera ska i hög grad utgå från de inbjudna aktörernas problembilder. 

Första träffen äger rum under Almedalsveckan och flera träffar planeras redan under hösten. Fysioterapeuterna välkomnar ministerns inbjudan och kommer att delta, redan under Almedalsveckan.

SBU kommenterade i veckan  i SBUs nyhetsbrev vikten av fysisk aktivitet och träning vid kronisk hjärtsvikt.  

 Som vanligt konstateras att träning är effektivt, men att det inte erbjuds eller används tillräckligt ofta. Dvs, människor får inte den hälso- och sjukvård de har rätt till. Det finns stor förbättringspotential inom rehabilitering generellt.

Under onsdagsförmiddagen genomfördes en internationell tweetchat kring temat mäns hälsa. Initiativtagare var Australian Physiotherapy Association och engagemanget var stort. 

 Jag berättade om att regeringen i Sverige nu tillsätter en Kommission för jämlik hälsa och att Fysioterapeuterna följer det arbetet noggrant. Ta gärna del av Twitterflödet här.

Så står snart ännu en traditionell svensk midsommar för dörren. Mycket känns igen. Väderleksrapporterna talar om mestadels ostadigt väder och låga temperaturer i hela landet. Det låter som en ganska typisk svensk midsommar. Inte desto mindre gäller det att njuta av just det, en riktigt skön svensk midsommar. Glad midsommar till er alla!