Oro i vårdval Västra Götaland, framtidsseminarium Umeå, avtackning i Kalmar och #MakeYourDayHarder

Oro inom Vårdval Västra Götaland. Mindre än ett år efter införandet av Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen vill politikerna sänka ersättningen med 5 procent för återbesök och hela 29 procent för nybesök. Om Hälso- och sjukvårdstyrelsen klubbar igenom förslaget på sitt möte nästa vecka kommer det att innebära stora negativa förändringar för Rehabmottagningarna. Sänkta ersättningar för Vårdval Rehab riskerar att bli ett dråpslag mot patienter och fysioterapeuter. Läs vår debattartikel i dagens GP  

 Förslaget riskerar att leda till att mottagningar tvingas ha fler patienter i timmen för att klara av kostnaderna och risken ökar för felbehandlingar och minskad kvalitet. Förslaget riskerar också att patienters nödvändiga efterrehabilitering vid utskrivning från slutenvård eftersätts och att nationella, regionala och lokala riktlinjer avseende rehabilitering i fungerande vårdkedjor inte kan efterlevas. Dessutom ökar risken för sämre tillgänglighet för de mest vårdbehövande såsom äldre, multisjuka eller patienter med psykisk ohälsa.

Det är uppenbart att detaljstyrningen och detaljregleringen av hälso- och sjukvården utgör ett hinder för att kunna ta tillvara kompetensen hos professionerna. Det som från början var tänkt som förbättrad kvalitet för patienterna blir i själva verket tvärtom. Det talas idag mycket om att lita på professionerna. Jag konstaterar att tillit inte underlättas av detaljregleringen och uppmanar politikerna att inte anta förslaget den 17 juni.
Framtidsdag. Under torsdagen arrangerades en framtidsdag av fysioterapeututbildningen vid Umeå Universitet, där jag medverkade på distans. 

 Jag utgick i min medverkan från mitt tal som motivational speaker vid Futures Forum i Singapore och tryckte särskilt på att all förändring börjar med mig själv. Inspirerande att få ”träffa” ett gäng med lärare, som tar sats på förnyelse inför framtiden!

Fysioterapi. I veckan kom ett nytt nummer av vår tidskrift Fysioterapi ut. I min ledare refererar jag mina tankar från den nyligen genomförda världskongressen i Singapore och kopplar Astrid Lindgrens budskap om ansvar, mod och fantasi  därtill.

 

Kalmar. I början av veckan deltog jag i avtackningen av landstingsdirektör Alf Jönsson i Landstinget i Kalmar län. Jag har arbetat nära tillsammans med Alf Jönsson under många år och tog tillfället att tacka för gott samarbete. 

Landstingsstyrelsen med Anders Henriksson och Christer Jonsson i spetsen tackade Alf för ett gott arbete och jag passade också på att önska Alf lycka till i det nya uppdraget som regiondirektör i Region Skåne. 
#MakeYourDayHarder Förra veckan var det Change Day i Sverige och då försökte vi från Fysioterapeuterna stimulera till mer rörelse och mindre sittande. Denna vecka startade en större global kampanj med liknande syfte,  MakeYourDayHarder

Tanken är att bidra till mer rörelse, mindre sittande och totalt sett främja hälsan genom mer fysisk aktivitet. Det är många som nu inser allvaret med fysisk inaktivitet som en stor riskfaktor och försöker få till förändring. Och eftersom förändring börjar med oss själva, så varför inte börja idag. För egen del vill jag fortsätta att ihärdigt försöka leva min vision. Ta till vara de små tillfällena, börja förändringen nu. 

Skickar med en somrig bild från mitt besök i Kalmar i veckan och önskar trevlig helg!