Almedalen måndag- Jämlik hälsa-tillsammans

Idag måndag arrangerade vi i Almedalen tillsammans med fyra andra fackliga organisationer ett rundabordssamtal om jämlik hälsa. Inledningsvis presenterade varje facklig ordförande sitt medskick till samtalen, varefter folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström talade. 

 Jämlik hälsa är ett mycket viktigt område, och från Fysioterapeuterna gläds vi åt regeringens fokus på detta område. Vi gläds också åt att vi nu från fackligt håll står enade i en så viktig fråga. Enighet bygger på förtroende och tillit, som det tar tid att bygga upp. Tillitsfull samverkan är en stor framgångsfaktor, som kanske till och med är det som överhuvudtaget gör det möjligt att nå högt uppsatta mål.

Alla medarbetares delaktighet är en förutsättning för en mer jämlik hälsa! När världens alla fysioterapeuter träffades till världskongress i maj i Singapore var det mycket fokus på sjukdomar vi får pga av våra levnadsvanor och på vikten av prevention och träning. Fysisk inaktivitet är ett allvarligt globalt hot mot jämlik hälsa.

Från Fysioterapeuterna vill vi betona vikten av att systematiskt arbeta med prevention och träning. Om vi vet att vi orsakar ohälsa och för tidig död genom att vara fysiskt inaktiva, hur kan samhället mer systematiskt stimulera till fysisk aktivitet, både i samhället generellt och i hälso- och sjukvården? Rundabordssamtalen, som du kan läsa mer om på Twitter #Almedalshälsa blev intensivt livliga och kommer att följas upp. Kraften i att agera tillsammans är stark! 

Måndagsmorgonen inleddes med en frukost för de medlemmar från Fysioterapeuterna, som hade slutit upp.  

Vi hade ett givande och trivsamt frukostsamtal om vilka möjligheter som finns med fysioterapi.
Därefter besökte jag Mötesplats Social hållbarhets seminarium om jämlik hälsa,  Läkarförbundets seminarium om patientansvarig läkare, samt Leading Healthcares seminarium om forskning i vård-Sverige. 

Lunch-vyn över Visby från Leading Healthcare-seminariet var hänförande. 

När det sedan var statsminister Stefan Löfvéns tur att tala i Almedalsparken flödade solen över en stor åhörarskara, och den svenska sommarens närvaro var stark. 

Tacksam att få ta del av denna fantastiska del av Sverige!