Fysioterapeuterna lämnar en gåva till Läkare utan gränser med anledning av flyktingsituationen

Med anledning av den pågående mycket ansträngda flyktingsituationen har Fysioterapeuternas förbundsstyrelse beslutat att skänka en gåva på 20 000kr till Läkare utan gränser.

Det är omänskliga bilder som beskrivs i media och det känns nödvändigt att vi alla bidrar, var och en på sitt sätt. Jag har själv skänkt ett bidrag till flera hjälporganisationer och jag vill också uppmana alla medlemmar att bidra. 
Vad kan du och jag göra för att hjälpa till? Det kan handla om att skänka pengar, skänka kläder, skor och saker eller kanske skänka lite av vår tid. T.ex. Röda Korset och Rädda Barnens lokalavdelningar har stort behov av volontärer som kan hjälpa till på olika sätt.
Flera organisationer har eller planerar riktade insamlingar till förmån för människor på flykt, t.ex. Radiohjälpens insamling, Röda Korset, Rädda Barnen, UNHCR eller Läkare utan gränser. Se till att insamlingsorganisationen har ett 90-konto, vilket garanterar att insamlingen är seriös.