Fysioterapeuter nyckelspelare för bättre hälsa

Den här veckan har regn och blåst förannonserat att hösten snart är på intåg. En av höstens viktigaste och roligaste aktiviteter för oss i Fysioterapeuterna är vår stora konferens Fysioterapi 2015 21-23oktober i Stockholm.

Programmet är fyllt av mycket intressanta programpunkter och det kommer som vanligt att bli många deltagare. Förra tillfället, då arrangemanget kallades Sjukgymnastdagarna och arrangerades i Göteborg 2013, så kom rekordmånga 1700 deltagare. Om du inte anmält dig ännu, så passa på!

Ett nytt grepp inför årets konferens är att ett antal personer har skrivit blogginlägg om olika aktuella ämnen.  

 Nu i veckan publicerades ett blogginlägg av Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, som skriver om fysioterapeuten som livsviktig. Du hittar det och övriga intressanta blogginlägg här. 
Fysisk inaktivitet är inte bara den fjärde största riskfaktorn att dö i förtid, globalt sett, det är också en riskfaktor som ökar alltmer.  
 I veckan antogs en nödvändig och mycket viktig strategi för fysisk aktivitet av samtliga medlemsländer i WHO:S Europaregion. Strategin är också en del i  det pågående arbetet för en mer jämlik hälsa. 
 Jämlik hälsa var också ämnet för ett frukostmöte som anordnades av Vårdförbundet i onsdags morse på Rinkeby Vårdcentral och där jag tillsammans med Anna-Karin Trixe, ny hälso- och sjukvårdsstrategisk chef på Fysioterapeuterna deltog. Panelen bestod av nationella företrädare för svensk hälso- och sjukvård och lokala företrädare för stadsdelsnämnd, landsting och en mycket engagerad verksamhetschef på vårdcentralen. 
Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet inledde mötet och beskrev Vårdförbundets politiska inriktning med personcentrerad vård och jämlik hälsa som två viktiga huvudinriktningar. Samtalet som följde blev intressant och belyste bl.a. svårigheten att omsätta goda politiska ambitioner i den praktiska vardagen. Ett bra grepp av Vårdförbundet att förlägga detta viktiga samtal till den praktiska vårdverkligheten!

I tisdags var det upptaktsträff för planeringen av den 9:e Nationella Patientsäkerhetskonferensen som arrangeras 21-22/9 2016 där Fysioterapeuterna är en av många arrangörer.  

 Varje organisation redogjorde bl.a. för pågående aktuellt arbete inom kvalitet- och patientsäkerhetsområdet. För Fysioterapeuterna gäller bl.a. följande:

1. Kvalitets och patientsäkerhet överst på agendan i Fysioterapeuterna. 

2. Jämlik hälsa.  Fysisk inaktivitet den 4:e största riskfaktorn! Fysioterapi kan i alla livets skiften ta tillvara och stärka individens egen kraft, så att människor bättre kan leva ett fullvärdigt liv. Kompetensförsörjningsfrågor är mycket viktiga – fler specialisttjänster för fysioterapeuter behövs för att patienter ska få den hälso- o sjukvård de har rätt till

3. Samverkan allt viktigare, och patienten och närstående är de viktigaste personerna i samverkansteamet

4. Det behövs ett nytt ledarskap och Fysioterapeuterna vill vara med och leda det arbetet. Det behövs ett ledarskap som stödjer och ser möjligheter, inte ett ledarskap som styr och kontrollerar mer.
 I veckan lämnade vi från Fysioterapeuterna ett remissvar tillsammans med Riksförbundet HjärtLung angående målnivåer inom hjärtsjukvården. Det är förvånande hur lågt prioriterat Fysioterapi, träning och fysisk aktivitet blir i vissa sammanhang!

I går torsdag publicerades också en debattartikel i Sundsvalls Tidning som påvisar hur fysioterapeutiska insatser kan höja kvaliteten på hälso- och sjukvården och bidra till att lösa landstingens budgetunderskott.
Avslutningsvis vill jag lämna en uppmaning. Passa på att nominera till Fysioterapeuternas nyinrättade kvalitetspris! Sista dag för nominering är 25 september.  

 
Jag ser nu fram mot att i morgon lördag på en regionträff i Gränna, träffa representanter för 7 distrikt inom Fysioterapeuterna i södra Sverige.

Jag önskar er en trevlig helg!