Fackligt arbete är kul

Fackligt arbete är kul – och lärorikt. I det här blogginlägget får du glimtar från min senaste arbetsvecka. 

En ökande sjukfrånvaro och allvarliga konsekvenser för patientsäkerheten är två aktuella ämnen som debatterats denna vecka på DNdebatt. Det är uppenbart att hälso- och sjukvården behöver ställa om, så att det som idag ofta prioriteras bort, som förebyggande insatser, träning, rehabilitering och hälsofrämjande arbete, istället prioriteras högre. Det kan kosta mer på kort sikt, men innebära stora besparingar på längre sikt.  De ökande kostnaderna för sjukskrivningar, beror både på att fler sjukskrivs och på att tiden i sjukskrivning blir längre. 2016 kommer vi att lägga drygt 43 miljarder kronor på sjukpenning och rehabilitering. Jämför det med de drygt 34 miljarder som staten lägger på hälso- och sjukvård. Ett större fokus på förebyggande och rehabiliterande insatser, som fysioterapeuter kan bidra med, skulle inom sjukskrivningen kunna bidra med minskat mänskligt lidande och lägre kostnader.

Smärta och besvär från rörelseorganen är den näst vanligaste orsaken till längre sjukskrivning. Minst vart tionde besök inom primärvården handlar om sådana besvär. Dessa patienter får sällan omedelbar och adekvat hjälp, trots att de flesta patienter med exempelvis ländryggssmärta skulle kunna få god vård med tidigt insatt behandling av en fysioterapeut. Regeringen och landstingen borde lyssna på Fysioterapeuternas förslag att alla patienter med problem i rörelseorganen direkt ska hänvisas till en fysioterapeut som första instans inom primärvården. Med ett sådant arbetssätt frigörs resurser, patientflöden blir smidigare och behandlingsperioden för patienterna blir kortare.  
Ett annat exempel är samhällets kostnader för fallolyckor, som 2012 uppgick till 24, 6 miljarder kronor. Det är högre än kostnaden för trafikolyckor! Här skulle vi kunna spara mycket resurser och mycket mänskligt lidande, om det förebyggande och rehabiliterande arbetet i hälso- och sjukvården och omsorgen ansågs som viktigare. Det hade verkligen varit både önskvärt och på tiden att regeringen särskilt hade pekat ut behovet av fysioterapeuter i äldreomsorgen, men inget sådant fokus finns tydligt uttalat.

 Ett annat mycket angeläget område är att ställa om hälso- och sjukvården till att ständigt arbeta med patientens fokus. Jag deltog i onsdags i en paneldebatt om personcentrerad vård på Dagens Medicin   Malin Svanberg från SKL presenterade bl.a. på seminariet en intressant idébok När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia

 

 I veckan deltog jag också via videolänk på årsmötet för Fysioterapeuterna distrikt Västerbotten.  

 Ett både smidigt och roligt sätt att skapa delaktighet mellan lokalt, regionalt och nationellt perspektiv i vårt förbund. Från mitt kontor på Vasagatan kunde jag på en kvart få känna delaktighet med fysioterapeuter och sjukgymnaster runtom i Västerbotten. Dessutom blev jag inspirerad av rubriken på deras årsmöte: Fackligt arbete är kul!

I måndags högtidlighöll Reumatikerförbundet sitt 70-årsfirande med en innehållsrik eftermiddag med föreläsningar, nya forskningsrön och mingel. Dåvarande Sjukgymnasternas organisation, dvs. nuvarande Fysioterapeuterna var en av grundarna till Reumatikerförbundet, när det bildades 1945.  

 
Som sagt, fackligt arbete är kul. Och lärorikt. Spännvidden i mitt uppdrag som förbundsordförande gör att man blir vältränad i att byta perspektiv. Som när jag i tisdags först på lunchen träffade innovativa fysioterapeuter och sjukgymnaster som deltar i  ett nationellt nätverk för Flip i primärvården och strax därefter tillsammans med övriga förbundsledningar i Saco hälso- och sjukvård hade ett bra samtal med Socialstyrelsens nya generaldirektör Olivia Wigzell.  

 
Ännu en intensiv arbetsvecka går mot sitt slut. Nästa vecka väntar för min del bl.a. fortsatt avtalsarbete tillsammans med Vårdförbundet och SKL, besök på myndigheten IVO och ännu ett möte på Socialdepartmentet om kompetensförsörjningsfrågor. I slutet av veckan bär det av till USA, där jag tillsammans med flera andra ledare från svensk hälso- och sjukvård ska delta i en kvalitetskonferens och delta i intressanta studiebesök.

Önskar dig en skön första Adventshelg!