Kompetensutveckling och lär-resa till USA

Kompetensutveckling är ett väl använt ord. I veckan hade folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström bjudit in till ytterligare ett dialogmöte med professioner och sjukvårdshuvudmän kring temat kompetensutveckling och effektivisering. Göran Stiernstedt presenterade delar av det han kommer att föreslå från sin utredning om hälso- och sjukvårdens effektivisering.   Det kändes hoppfullt med förslagen han redovisade, men det känns ändå nödvändigt att påpeka att ”mer av samma” inte löser problemen, det är nödvändigt med förnyelse och det är nödvändigt att på allvar prioritera det förebyggande arbetet och hälsoperspektivet, där fysioterapeuter har en avgörande roll.

Det lider mot slutet av året, och denna vecka kom årets sista nummer av tidningen Fysioterapi. I min ledare gör jag ett försök att summera en del av verksamhetsåret och betonar också vikten av allas engagemang och att inte vänta med att agera. Det är viktigare än någonsin med ditt och mitt engagemang!
Idag torsdag ger jag mig tillsammans med ett antal andra ledare inom svensk hälso- och sjukvård iväg på en lär-resa. Flera fackliga organisationer, sjukvårdshuvudmän, myndigheter och intresseorganisationer deltar och från Socialdepartmentet deltar statssekreterare Agneta Karlsson.

Vid en förträff förra veckan hos oss på Fysioterapeuterna träffades deltagarna och vi gick igenom det gedigna programmet, både för studiebesök i New York och för en av världens största konferenser inom området lärande och förnyelse inom hälso- och sjukvård, i Orlando, National Forum on Quality and Safety in Health Care.  

Vi kommer att ha ett antal avstämningsmöte under resans gång av Vad har vi lärt?, och vi kommer att följa upp resan med efterträffar, för att få ut mesta möjliga lärande och förnyelse tillsammans. Temat för årets konferens är Recharge, och jag ser fram mot att vi tillsammans ska kunna ladda batterierna och tillsammans bidra till att skapa förutsättningar för nödvändig förnyelse av hälso- och sjukvården och omsorgen. 

Jag kommer att förmedla intryck från resan i första hand via Twitter och Instagram, och givetvis i blogginlägg framöver. Ett laddat gäng står startklara på Arlanda.