”Fysioterapeuter är en underutnyttjad resurs” 

God fortsättning på det nya året!  

Efter välbehövlig vila och sköna helger blev det denna vecka en klar tempohöjning för min del. Tåg till Stockholm i måndags och så rakt in i hetluften igen. Rekryteringsprocessen av förbundsdirektör pågår för fullt hos oss på Fysioterapeuterna och vi har haft intervjuer denna vecka. Vidare har det varit cancergala, vårdmingel, påverkansmöten och så har en av de större utredningarna inom svensk hälso- och sjukvård lämnat sitt slutbetänkande i veckan.   

  Det var i onsdags som utredningen Effektiv vård. Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården presenterades. Göran Stiernstedt med medarbetare föreslår en rad genomgripande åtgärder där glädjande nog också fysioterapi lyfts fram på ett positivt sätt. Utredarna skriver själva om sina förslag i en debattartikel i Dagens Medicin.  

 Förslagen är långtgående och i vissa avseenden genomgripande. Christina Kennedy skriver i sin ledare i Dagens Medicin: ”Vårdkrångelavskaffaren vågar sig på en smärre revolution”. Jag blev under onsdagen intervjuad i Dagens Medicin och beskriver där att vi från Fysioterapeuterna är positiva till många av de förslag som utredningen föreslår, särskilt utifrån förslagen om multiprofessionella team, förbättrad vårdgaranti och fysioterapeut som första instans. Särskilt positivt är det med utredningens formulering: Inte minst ser utredningen att fysioterapeuter är en underutnyttjad resurs som rätt använd inte bara avlastar läkarvården, utan också ger högre kvalitet för patienterna. Däremot är det mycket oroande att varken prevention eller rehabilitering lyfts fram i utredningen, och risken är att det blir mer ord än handling. Vi anser att det behövs en rejäl förnyelse, mer av samma löser inte problemen.

I en debattartikel i Värmlands Folkblad i veckan beskriver vi från Fysioterapeuterna hur hälso- och sjukvården behöver tänkas om i grunden och hur vi från Fysioterapeuterna på sikt vill se en radikal förändring av tankesätt, arbetssätt och budgettilldelning inom hälso- och sjukvården. 

Läkarförbundet ordnade i onsdags kväll ett vårdmingel med temat jämlik hälsa. Förutom ordförande Heidi Stensmyren medverkade Olle Lundberg, ordförande i regeringens kommission för jämlik hälsa.

 

 

I måndags kväll var jag inbjuden att närvara vid Cancerfondens #Nejtillcancer -gala, som arrangerades på Cirkus i Stockholm och samtidigt direktsändes i TV4. Det var en fantastiskt arrangerad gala, med starka och berörande  berättelser från personer som drabbats av cancer, men också med en rad skickliga artister som medverkande. 37300 nya månadsgivare blev det, och därmed ett bra tillskott till forskning om cancer. Enligt Cancerfonden ett rekord för denna typ av gala. Stort tack till Cancerfonden för en fin och viktig kväll!

 
 

Som sagt, första veckan i Stockholm efter julhelgerna blev mycket intensiv, och kanske var de utmattande tulpanerna på mitt tjänsterum i slutet av  veckan en signal om att det nu snart är dags för helgvila igen.

Trevlig helg!