2015 i bilder -året då Fysioterapeuternas budskap fick genomslag i samhället. 

Så fort ett år går! 2015 var ett år då Fysioterapeuternas budskap om rörelse, hållbar hälsa och välfärd fick genomslag i samhället. 

Utmaningarna med ökande levnadsvanesjukdomar, ökande sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och besvär från rörelseorganen går att påverka, men för det krävs ett stort engagemang från många.

Mitt tredje år som ordförande i Fysioterapeuterna kommer jag att minnas bland annat som ett år med fortsatt ökande medlemssiffror och ett år då vårt budskap om rörelse fick större genomslag i samhället och att vi som organisation uppfattas som att vi lever vår vision.
2015 var ett år med fortsatt mycket resande, många besök i distrikt och sektioner runt om i Sverige, en intensiv och givande Almedalsvecka och en otroligt stimulerande konferens i oktober, Fysioterapi 2015, då vi också delade ut Fysioterapeuternas första kvalitetspris.

Världskongressen i Singapore i maj gjorde förstås intryck, med kollegialt utbyte och solidaritet med kollegor från 113 länder. Jag fick dessutom möjligheten att vara ”motivational speaker” för professionens utveckling inför framtiden, och har sedan dess fått en överväldigande respons och ett ökat kontaktnät från många länder.
Att vara förbundsordförande innebär en unik möjlighet att kunna påverka, att göra sin och organisationens röst hörd. Men förändring skapas inte av en eller ett fåtal personers röster, utan av mångas engagemang och allas delaktighet. I dag är det viktigare än någonsin med ditt och mitt engagemang. 

Författaren Charles Handys ord får bli min nyårsönskan: ”Vi kan inte vänta på stora visioner från stora människor, för sådana är det ont om i svåra tider. Det ankommer på oss själva att tända små eldar i mörkret.”

Här kommer ett urval av foton från 2015 

Färgstark kick off Mälardalens högskola
  
Förbundsstyrelsemöte i Januari i Jönköping
    
Uppvaktning hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström i början av året
  
Träff med alla ordföranden i Saco-, TCO- och LO-förbunden med besök av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
 

 

Upptaktsträff för regeringens satsning på jämlik hälsa
Arbetsplatsbesök hos medlemmar är både nödvändiga och mycket energigivande. Här på besök hos Daniel Öster-Waara, som ingår i Fysioterapeuternas Framtidsgrupp
 
Sänkta ersättningar för vårdval -ett stort bekymmer under året i Stockholm
  

Möte i Danmark med fysioterapeutförbunden i Norden, en förberedelse inför General Meeting i Singapore

   

Världskongressen i Singapore med både General Meeting och vetenskaplig konferens – en stor upplevelse med fysioterapeuter från 113 länder
 
 
Fysioterapeuternas distrikt är viktiga arenor för det fackliga arbetet. Under året har jag deltagit i ett antal videomöten med distriktet i Västerbotten och också haft tät kontakt med Kronobergsdistriktet, som etablerat närkontakt med hälso- och sjukvårdsledningen
 

 

Almedalen 2015, bra samverkan både inom vårt förbund och med andra fackförbund. Almedalen är en arena som passar väl för oss i Fysioterapeuterna
  
Fackliga ordföranden och patientföreträdarna stärkte sin position på Dagens Medicins maktlista 2015

  

Margareta Emtner, årets fysioterapeut 2015
Fysioterapeuterna medverkade på Nationell Primärvårdskonferens i Jönköping
Upplevelsen från medlemsmötet i Värmland en mörk oktoberkväll var ljust och energifyllt

Norrbackaskolan i Sundsvall tilldelades Fysioterapeuternas nyinrättade Kvalitetspris i samband med Fysioterapi 2015, mötesplatsen framför andra detta året, med runt 1700 deltagare
  
  

  

 

Regeringen har bjudit in till konstruktiva samtal om kompetensutveckling ett flertal gånger under året

 
Fackliga ledare tog initiativet till studiresan till USA. En stor grupp ledare från fackliga organisationer, socialdepartment, SKL, landsting, myndighetr och intresseorganisationer ger en ny bra grund för förnyelse av svensk hälso- och sjukvård
  
27 december beslutade Fysioterapeuternas och Vårdförbundets styrelser samt SKLs förhandlingsdelegation att förlänga avtalet, med bl.a. en unik satsning på karriärvägar och specialister
    

Min ledare i Fysioterapi nr 9
                                                                           

Stort tack till alla för gott samarbete under det gångna året. Önskar ett riktigt GOTT NYTT ÅR 2016!

HAPPY NEW YEAR!

Kommentarer stängda.