Fysioterapeuternas Framtidsdialog #fysioframtid

Den här veckan inleds med två dagars FS, förbundsstyrelsemöte, där vi som vanligt har flera viktiga och intressanta frågor på agendan. 

En mycket viktig fråga är den framtidsdialog, som vi nu intensifierar, inför Fysioterapeuternas kongress i november 2016. På kongressen kommer vi att behandla både konkreta och jordnära frågor och frågor av mer övergripande karaktär, som t.ex: Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för hälso- och sjukvården? Hur kan vi från Fysioterapeuterna arbeta på bästa sätt för att möta framtiden?

Vi tror att vi behöver arbeta både internt och externt med dessa viktiga framtidsfrågor och det är mycket värdefullt att också få ha en dialog med våra samarbetspartners. Vid FS idag och imorgon har vi ett stort antal externa gäster, från såväl patientföreträdare, politik, media och andra professioner. Jag tycker att Anna-Karin Trixe, hälso- och sjukvårdsstrategisk chef hos oss på Fysioterapeuterna sammanfattade  på ett bra sätt på sin Facebook igår kväll:

Vi ser fram mot två givande dagar och en spännande och intensiv framtidsdialog under resten av året! Vill du följa och ta del i framtidsdialogen, hör av dig till Anna-Karin.Trixe@fysioterapeuterna.se och håll koll i sociala medier under #fysioframtid 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Externa gäster måndag-tisdag är:  

  Tidigare externa gäster vid FS under denna mandatperiod har varit: