Hållbar utveckling en förutsättning för god välfärd och hälsa

Den senaste veckan har jag haft förmånen att både få göra konkreta studiebesök i den direkta hälso- och sjukvården och dessutom träffat och lyssnat till nationellt och internationellt ledande personer inom hälsa, välfärd och hållbar utveckling.    

Förra fredagen besökte jag Kalle Nordén, ordförande i Fysioterapeuternas OMT-sektion och hans arbetsplats Samrehab på Västerviks sjukhus. Ständiga förbättringar, daglig styrning och glada skratt dominerade ett trevligt besök.
 

Svenska Läkaresällskapet arrangerade i tisdags en Preventionsdag med många spännande föreläsningar. Bl.a. presenterades nya rekommendationer för fysisk aktivitet kombinerat med att alla deltagarna  var fysiskt aktiva i pauserna.

Sir Michael Marmot, en av världens ledande experter inom området hälsa höll ett spännande fördrag med framtidsinriktade förslag inom området jämlik hälsa och välfärd.  

Dagen därpå var det dags att få lyssna till ännu en person med internationell genomslagskraft. Johan Rockström, professor i miljövetenskap var huvudtalare på Sacos högskolepolitiska forum och talade oerhört engagerat över ämnet Hållbar utveckling är en förutsättning för god hälsa och välfärd. En höjdpunkt på veckan att få ta del, och en mycket viktig del för framtiden.

  Jag fick en kort pratstund med honom efter föreläsningen, om sambandet mellan hållbar utveckling och hälsa och välfärd och om vikten av att det för första gången nu är så att En god hälsa ingår som ett av 17 globala mål för hållbar utveckling, SDG. Jag har liksom många andra lyssnat på Johan Rockströms Sommar- och Vinterprogram i P1 med stor behållning och kan rekommendera dem.

Under veckan har det också varit Utvecklingsdialog mellan SKL och ett antal fack- och professionsförbund. Som vanligt intressant och givande, och det finns numer också många samverkande faktorer kring det som dialogen startade med för ett år sedan, nämligen hur vi ska lyckas med framtidens kompetensförsörjning.  

Göran Stiernstedts utredning har nyligen tagit upp detta aktuella ämne, liksom överenskommelsen om  Professionsmiljarden, där Utvecklingsdialogen omnämns. Gruppen kan också bli aktuell som referensgrupp i det kommande arbetet som SKL startar med att ta fram en ny strategi för svensk hälso- och sjukvård.

 

Dagens Medicin hade i onsdags en intervju med företrädare för fysioterapeutprogrammet i Uppsala och Mälardalen. Jag hade blivit ombedd att kommentera och försökte lyfta fram fördelarna med mer beteendeinriktade utbildningsprogram. I det ligger ingen värdering av övriga fysioterapeutprogram. 

 
Vad jag inte fick med i intervjun var att betona vikten av att det finns ett tydligt samband mellan utbildningarna och hälso- och sjukvården och omsorgen. Inte minst när det gäller att bygga upp verksamheterna utifrån patientens perspektiv, också med hänsyn tagen till den pågående digitala revolutionen.

Igår torsdag var det Världscancerdagen, vilket uppmärksammades på många sätt. Jag deltog under förmiddagen i ett rundabordssamtal med Nätverket mot cancer på Karolinska Institutet där också ett välfyllt program arrangerades under eftermiddagen med bl.a. sjukvårdsminister Gabriel Wikström. En annan medverkande var Maria Pliakas, ordförande i Fysioterapeuternas sektion för onkologisk och palliativ fysioterapi. Hon ingick som fysioterapeut i ”patientens drömteam”. 

  
 
Ytterligare en intensiv arbetsvecka går mot sitt slut, en arbetsvecka som för min del haft inslag av både vardag och framtid, med fantastiska omvärldsspaningar, inte minst med Michael Marmot och Johan Rockström. Hållbar utveckling – en förutsättning för god välfärd och hälsa på planeten.

Trevlig helg!