Gästblogg – Nu är fysioterapeuten det självklara valet för våra invånare! 

I slutet av förra året var jag inbjuden till ett möte arrangerat av SKL, som handlade om Flippen inom primärvården, ett arbete, som samordnas via SKL. Bland många deltagare fanns ett gäng med fysioterapeuter och sjukgymnaster, och efter ett bra lunchsamtal föreslog jag att Elin, Annika och Martin skulle gästblogga hos mig med en kort beskrivning av deras engagemang i flippen. Här kommer deras inlägg:

Här i samspråk med Elin Larsson Roos, Annika Modig och Martin Åström i samband med lunchmöte md SKL

 

”Nu är fysioterapeuten det självklara valet för våra invånare!

Äntligen har fysioterapeuterna nått ut med sin kunskap och fått förutsättningar för att vara en större del i att främja befolkningens hälsa. Detta är en vision som vi fysioterapeuter försöker föra fram i ett nationellt projekt vid namn ”Flippen” anordnat av SKL. I projektet ingår sju vårdcentraler från olika delar av vårt avlånga land. Målet med projektet är att möta invånarnas behov med nya arbetssätt och ny teknik. Vad har invånarna för behov? Vilka förutsättningar behöver vi fysioterapeuter för att möta dessa behov? Detta är frågor som vi söker svar på och utifrån dessa ska vi testa nya arbetssätt. Vi fysioterapeuter i projektet arbetar aktivt för att fysioterapi skall vara det självklara valet som primär instans vid muskeloskeletala besvär.

 Vill ni veta veta mer får ni gärna kontakta oss!

Elin Larsson Roos, Annika Modig och Martin Åström

elin.larssonroos@dll.se  

annika.modig@ltdalarna.se 

martin.astrom@achima.se ”

Tack för ert inlägg Elin, Annika och Martin!

För den som vill läsa mer om innovationsarbete inom primärvården kolla på Facebooksidan  Primärvårdens innovatörer eller ta del av PowerPoint-presentation av Bodil Klintberg, SKL från september 2015

Marie Källman, SKL i samband med föreläsning om Flippen på Primärvårdens dag