Nätverkande, nya kartor, årsmöten och #fysioframtid 

I tisdags hade vi en återsamling från den resa vi genomförde i december, till USA och IHI-konferensen om kvalitet och förnyelse. Det är inte lätt att få till en uppföljning med den här typen av ledare från många olika organisationer, eftersom almanackorna är fulltecknade. Detta till trots, så lyckades vi, och vår ambition är att fortsätta träffas framöver i detta nätverk. Vi fick många idéer för förnyelse och kvalitetsförbättringar under resan, och vid samlingen i veckan hade statssekreterare Agneta Karlsson bjudit in till uppföljning och fortsatt gemensam utveckling i Rosenbad.

  
I onsdags morse hade vi ett nytt tillfälle till framtidsdialog med Fysioterapeuterna. Som vanligt mycket intressant, denna gång handlade det mycket om digitalisering, ledarskap och förbättringsarbete. Och förstås en hel del om Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård, eftersom Göran själv deltog på dialogen. Roligt att så många hörsammar vår inbjudan till dialog!

    Dag Ström, Anna-Lena Sörenson, Dag Larsson, Göran Stiernstedt, Anna Iwarsson, Truls NeubeckI veckan presenterades också ett första förslag till ny regionindelning av Sverige. Regionfrågan är ju allt annat än ny, och väcker som vanligt livlig debatt. Nu vidtar fortsatt arbete utifrån det lagda första förslaget, och enlig tidsplanen kommer ett förfinat förslag före sommaren. Regionfrågan är viktig och kommer att påverka många områden av samhällsutvecklingen, inte minst hälso- och sjukvården, och det finns skäl att följa frågan noggrant framöver.           

                                                                                        Från Dagens Nyheter torsdag 160310

Idag fredag har jag besökt några sektioners aktiviteter. Sektionen för idrottsmedicin och fysisk aktivitet anordnade tillsammans med OMT-sektionen sin gemensamma kongress i Stockholm och någon kilometer därifrån möttes Ergonomisektionen till temadag. 

Jag inledningstalade vid båda tillfällena och fick också möjlighet att ta del av budskap från intressanta gästföreläsare.

  

Nu på tåg, på väg hem från Stockholm, efter ännu en intressant arbetsvecka. Passar på att önska en skön helg!