Prevention och rehabilitering kan inte vänta

Just nu jobbar många organisationer med att utforma sina remissvar på två stora utredningar i hälso- och sjukvården, Effektiv vård, SOU 2016:2 (Göran Stiernstedt) och Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa, SOU 2015:98 (Måns Rosén). 

Inom Fysioterapeuterna pågår också detta arbete och när det gäller Effektiv vård, så har har vi bett samtliga 21 distrikten, 16 sektionerna och övriga råd bidra och komma med synpunkter på utredningens slutsatser. Det står redan klart att vi i vårt svar kommer att problematisera utredningens två stora brister: att varken prevention eller rehabilitering finns med. 

I utredningen om högspecialiserad vård saknas också genomgående ett rehabiliteringsperspektiv, vilket är mycket bekymmersamt. Varför får prevention och rehabilitering så ofta stå åt sidan?

  
Behovet av en kraftfull satsning på prevention framkom också när den årliga Cancerfondsrapporten presenterades i veckan, med budskapet om att cancerfallen kommer att fördubblas i samhället inom 25 år, om vi inte satsar mer på forskning och prevention, läs gärna Cancerfondens debattartikel i DN. Det är hög tid för en satsning på både prevention och rehabilitering, och  från Fysioterapeuternas sida står vi redo att  bidra i dessa livsviktiga insatser.

Fysioterapeuternas distriktsråd, som består av alla distriktsordföranden i landet sammanträder torsdag-fredag denna vecka under Mikael Hjernes ledning och har ett flertal strategiska frågor på agendan, varav nätverkande och erfarenhetsutbyte är två viktiga delar. Jag träffade gruppen i går torsdag och konstaterar att här finns inte bara en stabil ryggrad i vårt fackliga arbete, utan också mycket energi och stor arbetsglädje som smittar, ett gott tecken för framtiden. 

 

Viktigt för framtiden är också det engagemang som våra medlemmar har visat när de besvarat förbundets framtidsenkät, vilket jag nämnt tidigare. Läs sammanfattningen av framtidsenkäten här.

 

Framtidsdialogen #Fysioframtid med externa personer fortsätter ytterligare en tid. I går möttes vi till lunchdialog på mitt tjänsterum eftersom konferensrummen i huset var upptagna. Det blev kanske lite trångt, men inte desto mindre trivsamt, lite mer nära och personligt och som vanligt mycket inspirerande. Det är oerhört värdefullt att få konstruktiva synpunkter från så många kunniga personer. Denna gång blev det mycket fokus på vikten av tillgänglig information för patienter och också behovet av att se över grundutbildningarna i hälso- och sjukvården.

 Vid denna dialog medverkade Britt-Marie Ahrnell, anhörig i cancervården, författare, konsult,  Michael Bergström, Avdelningen för vård och omsorg, SKL, Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna Almega, Anna Ingmanson, regeringskansliet, kommittésekreterare, Stjernstedts utredning, Anna Nergårdh, bitr. landstingsdirektör och chefläkare Stockholms läns landsting, Karin Liljeblad, näringspolitisk expert, sjukvård, Vårdföretagarna Almega, Hans Karlsson, direktör, Avdelningen för vård och omsorg, SKL samt Peter Karlsson och jag själv från Fysioterapeuterna 

Så här års blir jag alltid tagen av den fantastiska växtkraft som naturen visar. Vitsipporna som slog ut förra helgen kommer inom kort att följas av en mängd färgstarka vårblommor. Låt oss ta vara på tiden. Ha en skön helg!