På väg mot #fysioframtid 2.0

Maj månad gjorde entré med sol och värme i stora delar av landet och många ser nu fram mot en skön helgledighet i sommartemperatur. 

Det blev en kort jobbvecka för min del, men vi har ändå hunnit med flera viktiga saker. Tillsammans med Anna-Karin Trixe reste jag igår till Umeå för att ha dialog kring de viktigaste framtidsfrågorna för svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Med stans bästa utsikt (?) på Bildmuseet alldeles intill älven träffade vi ett mycket engagerat gäng och samtalen kom denna gång att fokusera mycket på hur väl vårdutbildningarna verkligen förbereder studenter för dagens och framtidens hälso- och sjukvård. 

Några axplock ur dialogen: Urban Janlert, professor i folkhälsovetenskap gav rådet att ”öka beredskapen för att möta förändring”. Janet Ågren, ordförande i nämnden för äldreomsorg i Umeå kommun betonade vikten av kompetensförsörjningen: ”Det kommer att bli en enorm konkurrens om arbetskraften” och Erik Rosendahl, professor i Fysioterapi poängterade vikten av att ”arbeta ännu mer med prevention och fysisk aktivitet”.

Gösta Bucht, SPF, Janet Ågren, Umeå kommun, Urban Janlert, Umeå Universitet, Ulrika Aasa, Umeå Universitet, Mats Brännström primärvårdsutredare Norrlandslandstingen, Erik Rosendahl, Umeå Universitet, Marita Lindqvist, distriktsordförande Västerbotten, Fysioterapeuterna, Hildur Kalman, Umeå Universitet

Fysioterapeuterna har alltså under fyra månader tillsammans med patientföreträdare, sjukvårdshuvudmän, myndigheter och andra professioner genomfört ett antal framtidsdialoger. Vi har inhämtat synpunkter från medlemmar via webb- enkät och vi kommer att ha ytterligare några dialoger under maj månad. Sedan ska det göras en sammanfattning och underlaget kommer att bli föremål för djuplodande diskussioner i förbundsstyrelsen inför förslagen till kommande kongress.

På ett seminarium i Almedalen kommer vi att presentera #fysioframtid 2.0, en sammanfattning av de största utmaningarna för framtidens hälso- och sjukvård. I måndags blev programmet för vårt seminarium klart och vi tror att det blir spännande och intressant, med representanter förutom från Fysioterapeuterna också från patienter, Socialstyrelsen, SKL och Dagens Medicin. 


I måndags hade vi besök av sekreterarna i Kunskapsstödsutredningen. Utredningens uppdrag är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. Utredningen ska överväga och lämna förslag till hur en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås.

I måndags fick jag och Birgit Rösblad besök av Mats Nilsson och Nina Viberg från Kunskapsstödsutredningen

Stockholm har på några få dagar växlat från kylig och sen vår till sommarvärme och strålande sol och i luften känns också intensiva förberedelser för nästa helgs stora event, Eurovision Song Contest. 
En riktigt skön helg önskar jag alla läsare!