Förbundsstyrelse, samhällsekonomiskt forum och fortsatt påverkansarbete

Den här veckan har Stockholm badat i sol och högsommarvärme under tiden Fysioterapeuternas förbundsstyrelse har haft tvådagarsmöte och Saco har genomfört MAKRO, Sveriges Samhällsekonomiska Forum på Sandhamn i Stockholms skärgård.

Förbundsstyrelsens möte ägnades till stor del åt förberedelser inför höstens kongress. Innehåll och formuleringar till propositioner och remissvar på 30 motioner avhandlades, och det blev intensiva mötesdagar. Dessutom årsstämma för Fysioterapeuterna Service AB och Vasabyrån AB.

Tack vare ett lite annorlunda upplägg på propositionsarbetet, med hjälp av ett litet ingående tävlingsinslag, så gick det omfattande arbetet lite enklare och blev betydligt roligare. Kvällen ägnades åt förbundsstyrelsens tack till snart avgående förbundsdirektör Mats Einerfors för nio års mycket gott arbete. Det vackra sommarvädret i Stockholm bidrog till en riktigt skön och njutbar sommarkväll.


I veckan har vi också träffat Läkarförbundet för att förbereda ett gemensamt möte i nästa vecka, med SKL och Socialdepartementet om nationella taxan för privatpraktiserande. 


Torsdag och fredag har jag deltagit i MAKRO, Sveriges samhällsekonomiska forum, på Sandhamn i Stockholms skärgård. Makro är ett forum skapat av Saco i syfte att på djupet diskutera möjligheterna och de politiska vägvalen i svensk ekonomi. 

Årets forum tog bland annat upp den nya delningsekonomin, centralbankens roll i en globaliserad ekonomi och välfärdsstatens utmaningar. Sacos ordförande Göran Arrius inledde dagarna och Catherine L. Mann från OECD höll inledningsanförande om vilka stora makroekonomiska utmaningar Sverige står inför. 
Därutöver medverkade en rad ledande företrädare för forskning, politik, fack och näringsliv.

Tidningen Fysioterapi utkom med nytt nr i veckan. I min ledare skriver jag bl.a. om förbundets fortsatta påverkansarbete för att nå målet att bli ett förbund som är självklart och ständigt efterfrågat av organisationer och myndigheter som leder hälso- och sjukvården i stället för att få jaga för att få vara delaktiga. 


Helgen står snart för dörren och jag önskar alla läsare en riktigt skön helg med ett rofyllt foto taget i morse på en vacker morgonrunda i vacker skärgårdsmiljö. Själv ser jag fram mot att heja fram en av sönerna på 42 km löpning under Stockholms Marathon under lördagen. 

Trevlig helg!