Hälsoväxling, kompetensforum eHälsa och besök på ASIH i Lund

Denna vecka inledde jag med ett besök i Lund på Palliativ vård och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Sjukgymnast Sofia Jarlbring hade bjudit in mig i samband med att jag medverkade på årsmötet för sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi i mars. 

Jag fick ta del av såväl vårdavdelning som hembesök och också träffa arbetskamrater och chef för verksamheten, en verksamhet som mitt i det allvarliga uppdraget är utvecklingsinriktad, och jag blev övertygad om att fysioterapi är en viktig del i det. Det blev en bra och lärorik dag med goda samtal om både liv och död.


Hälsoväxling handlar om det ökande problemet med sjukskrivningar i samhället och ett förslag till åtgärder från socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). SKL:s ordförande Lena Micko (S) hade bjudit in offentlig sektors alla parter till samtal under onsdagen och från Fysioterapeuterna deltog jag och förhandlingschef Dolores Kandelin Mogard. SKL presenterade sitt remissvar och alla parter fick presentera sina synpunkter. Om parterna kan hitta en gemensam hållning så finns ev. förutsättningar att påverka ministerns grundförslag. 

Fysioterapeuterna anser att det är både bra och nödvändigt att regeringen uppmärksammar den ökande sjukskrivningen. Däremot innehåller förslaget om arbetsgivarnas utökade sjuklöneansvar flera problem, t.ex. finns risk för att arbetsgivare i ännu större utsträckning än i dag väljer att anställa på begränsad tid. 

På mötet förde jag fram följande synpunkter: 
1. Det är viktigt att se verksamhetens innehåll och medarbetarnas hälsa, arbetsmiljö och sjukskrivningar tillsammans. Vilja – Kunskap – Genomförande. Det räcker inte med att vilja och inte heller med kunskap om hur sjukskrivningstalen ser ut. Det krävs också åtgärder som genomförs, utvärderas och följs upp över tid.

2. Redan 1993 presenterade Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet en rapport: ”Tidig och samordnad rehabilitering”. Redan då, för 23 år sedan, fanns planer på vilka åtgärder som skulle vidtas för att minska sjukskrivningar. Men i princip ingenting är genomfört, och detta är oacceptabelt. 

3. Hållbar hälsa. För att kunna ge bra hälso- och sjukvård och omsorg till patienter och brukare är det nödvändigt att man som medarbetare själv mår bra och kan hantera sin egen hälsa. ”Ta hand om den egna hälsan först, innan du tar hand om patienter”. Det måste bli ett slut på att detaljstyra och kontrollera, utan i stället bygga tillit, lita på professionerna och underlätta att bygga en hållbar hälsa för medarbetarna också. Hållbar utveckling är en förutsättning för hållbar hälsa och välfärd. Hållbar hälsa är nu för första gången en del i FN:s SDG, (sustainable development goal)

4.Efterfråga resultat, öppna jämförelser över tid. Det som efterfrågas av ledningen blir genomfört. Därför behövs det öppna jämförelser av sjukskrivningstalen, på mikro- och makronivå, med tillhörande åtgärdsplaner för förbättring. Behöver redovisas till politiska beslutsfattare regelbundet, varje månad eller flera gånger årligen. 
5. Förebyggande. Satsa på tidiga, förebyggande insatser, särskilt på de stora sjukskrivningsgrupperna psykisk ohälsa och besvär från nacke, rygg, axlar. Företagshälsovård ska finnas i alla verksamheter. Fysioterapeuter kan bidra i alla delar av processen, men med största betoningen på mycket tidiga insatser och prevention.

6. Ledarskap. Ledarskapet på alla nivåer är avgörande för att åstadkomma hållbar hälsa. Sluta detaljstyra, bygg tillit och ge förutsättningar för professionerna att ta eget ansvar. Viktigt att politiken tar sitt övergripande ansvar och att det hänger ihop med ledarskap på makro- och mikronivå. 
I veckan har jag också deltagit i ett intressant frukostmöte på Famna, som presenterade Famnas  projekt för kompetensforum i eHälsa. eHälso-coacher är utsedda och har genomfört ett kartläggningsarbete som har identifierat vilka kompetensutvecklingsinsatser och förbättringsarbeten som behöver genomföras. Projektet är intressant att följa och Famna lovade att återkomma med en workshop under hösten.

Helgen närmar sig snabbt och idag fredag spelar Sverige sin andra match i fotbolls-EM. Jag är optimistiskt lagd, och tror på  svensk seger tills motsatsen är bevisad, även om motståndet i form av Italien inger respekt. Vi håller tummarna i eftermiddag!

Ha en trevlig helg!