Kunskapsstödsutredningen, Almedalen och nya chefer

Nu fylls mejlkorgen med inbjudningar till intressanta seminarier och möten under årets  Almedalsvecka. Drygt 3700 evenemang finns det, och bland alla dessa också Fysioterapeuternas seminarium och de evenemang vi medverkar i. Det ser ut att bli en intensiv vecka, med möjligheter till många goda möten och kontakter.


För en tid sedan hade vi på Fysioterapeuterna besök av Kunskapsstödsutredningen. Det har lett till att vi nu tillsammans med utredningen genomför en enkät om fysioterapeuters möjlighet till kompetensutveckling och tillgång till kunskapsstöd. I utredningens uppdrag ingår bland annat att kartlägga vilka kunskapsstöd som används i kontakten med patienterna. Svaren på enkäten kommer dels att ge kunskap om vilka möjligheter fysioterapeuter har att upprätthålla sin kompetens, dels också ge utredarna kunskap vilket kunskapsstöd fysioterapeuter har tillgång till när det gäller att planera insatser för patienter/ brukare. Med hjälp av enkäten hoppas vi även få en bild av vilket kunskapsstöd fysioterapeuter har behov av.  

Intresset så här långt är stort, och bara på en vecka har 2000 svar inkommit, vilket tyder på ett stort engagemang bland fysioterapeuter och sjukgymnaster. 


Det verkar vara tid nu för olika chefsbyten. På Fysioterapeuternas kansli pågår överrapportering. Avgående förbundsdirektör Mats Einerfors håller på att avrunda nio år som förbundets högste ansvarige tjänsteman och förbereder för tillträdande förbundsdirektör Helena Pepa, som börjar på sitt nya uppdrag 1/8. Då har hon också avsagt sig uppdraget som vice förbundsordförande, vilket hon avslutar 31/7.

En bit mat blev det i veckan, tillsammans med avgående och tillträdande förbundsdirektören, i samband med överrapporteringen.
I veckan har också WCPT kungjort att Jonathon Kruger blir ny CEO för WCPT från 1/8. Jonathon är fysioterapeut från Australien med stor  ledarerfarenhet. Jonathon kommer tillsammans med WCPTs ordförande Emma Stokes och Executive Board att utgöra en mycket kompetent ledning för  fysioterapeuternas världsorganisation, och jag ser fram mot fortsatt gott samarbete. Welcome Jonathon!
I tisdags, när sommarsolståndet inföll, passade jag på att fånga kvällssolen på väg ned i sjön. 

Och så kom jag att tänka på Harry Martinssons vackra dikt Juninatten och med den vill jag passa på att önska en fin och glad midsommar!