Att investera i hälsa är att återinvestera i samhället

Veckan före kongress är det inte mycket som är sig likt. En kongress är i ett professions- och fackförbund en både viktig och högtidlig händelse, som kräver noggranna förberedelser och en gedigen kraftsamling. Fysioterapeuternas kongress nu på lördag och söndag utgör inget undantag. En del i förberedelsearbetet är denna debattartikel, som publicerades i Dagens Medicin i onsdags. Debattartikeln belyser bl.a. förslaget till ny vision för förbundet och vikten av att satsa helhjärtat på hållbar utveckling, för att skapa förutsättningar för hållbar hälsa och välfärd.


Den vision som föreslås till kongressen: Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse är en utmanande vision. Med den visionen kommer vi i Fysioterapeuterna att utmana inte bara oss själva, utan också samhället i stort. 

Ett bevis för hur viktig visionen är kom i veckan, då professor Stephen Hawkings, av många ansedd som världens smartaste man, i arrangemang av GEN-PEP gjorde ett uttalande kring folkhälsan i världen, som fokuserar på vikten av ökad fysisk aktivitet och bättre kost. På kort tid blev detta budskap från Stephen Hawkings spritt runt om i världen, ett tydligt bevis för vikten och allvaret i budskapet.

En intressant rapport presenterades i veckan av Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys. I rapporten konstateras att även årets studie visar att Sverige har svaga resultat på era viktiga områden så som tillgänglighet, information, delaktighet och samordning. Dessutom sjunker befolkningens förtroende för hälso- och sjukvårdssystemet  – andelen som tycker att hälso- och sjukvårdssystemet fungerar bra har minskat avsevärt sedan 2010. 

Här krävs ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete där fokus måste riktas på kvaliteten ur medborgarens och patientens perspektiv.

Veckan har i övrigt innehållit en rad intressanta sammankomster. En sådan var Svenska Läkaresällskapets årshögtid i tisdags kväll, då det delades ut forskningpriser, hölls högtidstal av olika slag och bereddes möjlighet till mingel och viktiga möten och samtal.Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren höll en mycket intressant föreläsning om Framtidens kunskapsutveckling och det gavs tillfälle till mingel och goda samtal. Ett sådant var för min del med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.


Under torsdagen träffade Fysioterapeuterna tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter Vänsterpartiet för ett samtal kring välfärdsutredningen. Vi framförde vikten av att fokusera på god kvalitet och att inte förfalla till att låta det fortsatta samtalet handla enbart om vinster i välfärden. 

Martin Östberg, Sveriges Arbetsterapeuter, Helena Pepa och jag från Fysioterapeuterna, Ida Kåhlin från Sveriges Arbetsterapeuter och Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Foto: Ali Esbati, Vänsterpartiet

Under torsdag och fredag samlas nu ordföranden för alla fackförbund i Sverige till en konferens på Rönneberga på Lidingö. På programmet stod bl.a. ytterst viktiga frågor om demokrati, polarisering och framtidstro, utifrån den senaste tidens politiska utveckling inom bl.a. EU och USA. En viktig fråga som diskuterats är: Hur kan vi som fackliga organisationer tillsammans bidra till att skapa framtidshopp?
Här i samtal med Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund och Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. EU-minister Ann Linde var en av de medverkande på ordförandekonferensen, som hölls ihop av ordförandena i Saco, LO och TCO  (Göran Arrius, Karl Petter Thorvaldsson och  Eva Nordmark)

I morgon lördag 19/11 kl. 10.00 startar Fysioterapeuternas kongress. Följ gärna invigningen kl. 10.00-11.30 och ta del av kongresshandlingarna via vår hemsida

I invigningen medverkar bl.a. socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (via video), statssekreterare Agneta Karlsson, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell (via video), Sacos ordförande Göran Arrius, WCPT:s ordförande Emma Stokes (via video) samt jag själv. 

Det går också bra att följa och kommentera kongressen via  sociala medier, främst genom Twitter, via hashtag #fysioframtid