Vinsttak är inte lösningen

Den här novemberveckan kommer vi inte att glömma i första taget. Världen höll andan både inför valet av president i USA i tisdags, men också nu efter valet. Peter Wolodarski på Dagens Nyheter uttrycker vad många av oss känner:  ”Vi vet inte vad som väntar nu.”. Du kan ta del av hans krönika från 9 november här.

Och så snön. Veckan började med massor av snö i Småland, fortsatte med en snökanon i Stockholmstrakten som slog ut stora delar av bil- och kollektivtrafiken. Inställda bussar och tåg och insnöade bilar i början av november. Ibland kan det kännas som om det bara blir lite för mycket av både det ena och det andra. 
I tisdags presenterades Välfärdsutredningen med ett antal förslag, som redan innan utredningen officiellt presenterades har varit kraftigt omdebatterade. Fysioterapeuterna träffade förra veckan tillsammans med andra fackförbund civilminister Ardalan Shekarabi och fick möjlighet att framföra våra synpunkter på utredningen. 

Från Fysioterapeuterna betonade vi vikten av att lägga fokus på god kvalitet. God kvalitet ger lägre kostnader. Genom att fokusera på vinster i välfärden är det lätt att tappa fokus på kvaliteten. Även om svensk hälso- och sjukvård håller internationellt sett god kvalitet på många områden, så är det ett mycket stort förbättringsarbete som behöver göras för att möta framtidens utmaningar.

 För att klara av detta behöver fokus riktas på förnyelse och innovation, där patienters och professioners kunskap och kraft tas tillvara betydligt bättre, inte i första hand på vinster i vården eller på organisationsform. Det bör noteras att det i dag i svensk hälso- och sjukvård skadas >100 000 personer allvarligt varje år och många dör i onödan, beroende på kvalitetsbrister. Detta är allvarligt, och det är bekymmersamt att inte detta lyfts fram bland välfärdsfrågorna. Hälso- och sjukvård handlar till stor del om liv och död. Ökat fokus på kvalitet, patientsäkerhet och öppenhet är exempel på viktiga faktorer för att klara framtidens utmaningar.

Vid träffen med civilministern lyfte jag ett citat från Brent James från Intermountain Healthcare, som säger: ”We count our successes in saved lives. Good care is cheaper care”. Det leder lätt fel att fokusera på ekonomin, det är kvaliteten som borde stå i fokus. God kvalitet ger lägre kostnader! 

Vi vill och förväntar oss nu att som professioner bli mer delaktiga, när regeringen nu går vidare med hanteringen av utredningen.


I tisdags uppmärksammade Ekot exempel på stora kvalitetsbrister i vården. En avhandling från Lunds universitet visar att uppföljning och rehabilitering av strokepatienter har stora brister. En av fyra får ingen uppföljning i vården tre månader efter stroke. Detta är ett av många exempel på allvarliga kvalitetsbrister, som vanligtvis inte får så stort utrymme i media. Inom området rehabilitering finns många exempel på hur människor lämnas utanför och inte ges möjlighet till den goda vård de har rätt till.
Under tisdagen hade SKL och företrädare för landstingen bjudit in Socialdepartementet, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna till samtal om nationella taxan. Statssekreterare Agneta Karlsson slog an tonen på mötet: ”Vi vill också modernisera nationella taxan”, sa hon. Hon meddelade också att Harriet Wallberg kommer att bistå regeringen i moderniseringsarbetet, och att detta kommer att ske tillsammans med Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKL.
Under onsdagen arrangerades den årliga nationella ehälsodagen. Programmet var välfyllt och intressant och innehöll såväl föredragningar plenart, som tillfällen för erfarenhetsutbyte. Läs mer om dagen på ehälsomyndigheten hemsida här. 
I onsdags eftermiddag var jag inbjuden till Vårdgalan, arrangerad av Vårdförbundet. Galan innehöll proffsiga föreläsningar och prisutdelningar. Vårdförbundspriset på 250 000kr gick  till Maria Hogenäs, barnmorska för arbetet med personcentrerad vård för utomeuropeiska kvinnor. Läs mer här. Högtidligt och inspirerande!
Under torsdagen var jag inbjuden till Uppsala universitet som arrangerade Utbildningsdagar för framtidens fysioterapeututbildning. Lärare och studenter från åtta universitet och högskolor, som utbildar fysioterapeuter i Sverige, var samlade till de årliga utbildningsdagarna och det förmiddagspass då jag medverkade var en del av programmet. Det blev bra diskussioner som gav hopp för framtidens utbildning. Särskilt spännande tyckte jag det var att lyssna till Malena Ranch (mp), landstingsråd i Uppsala läns landsting, som pekade ut fysioterapeuter som en viktig grupp för att klara hälso- och sjukvårdens kommande stora utmaningar.

Skatten får inte får leda till att våra medlemmars tjänstepensioner urholkas! Det var rubriken för en debattartikel från 14 fackliga ordföranden, där jag från Fysioterapeuterna var en av de som skrev under. Debattartikeln publicerades på Aftonbladet debatt i söndags.

En speciell arbetsvecka går mot sitt slut. Jag blickar ut genom tågfönstret och konstaterar hur vackert det är när vintern kopplar sitt grepp. Inte desto mindre är det en vecka vi sent kommer att glömma. Trevlig helg!