Nytt avtal tecknat! 

Gällande löneavtal, HÖK-11, har under hösten varit föremål för omförhandling. De förhandlingarna har nu avslutats och resulterat i det nya avtalet; HÖK-16. Avtalet är tvåårigt och berör cirka 7500 av Fysioterapeuternas medlemmar som är offentliganställda inom kommun- och landstingssektorn.

 Jag är väldigt glad att vi kunnat nå denna överenskommelse för våra medlemmar. Det nya avtalet innebär att de som är anställda av kommuner, regioner och landsting kommer få bättre förutsättningar för kompetensutveckling och fler karriärvägar, två frågor som under lång tid har varit prioriterade för förbundet. I och med detta förbättras även förutsättningarna för en ökad lönespridning och bättre löneutveckling för fysioterapeuter. 

Det har varit ett stort lagarbete och många personer som lagt ner mycket tid och kraft, innan det äntligen var dags för tre ordföranden att skriva under avtalet under torsdagsförmiddagen. Läs mer om det nya avtalet här. 

Till vänster: Gänget från Fysioterapeuterna . I mitten: Tre ordföranden. Till höger: Gängen från SKL och Vårdförbundet vid signeringen.

Vårdval och nationella taxan. Under onsdagskvällen arrangerade Stockholms privata fysioterapeuter ett välbesökt möte. Det fanns mycket både oro och ilska i luften över de nedskärningar som Stockholms läns landsting beslutat om. Jag medverkade tillsammans med Marie Granberg, ordförande i Stockholms privata fysioterapeuter tillika förbundsstyrelseledamot och Jörgen Lundqvist, ombudsman på Fysioterapeuternas kansli. Frågorna var många, och jag förstår verkligen den oro som många känner inför beslutet från Stockholms läns landsting.
Att försvåra villkoren på det sätt som skett känns oacceptabelt och obegripligt. Allt mer vård med allt sjukare patienter kommer att slussas från sjukhus till primärvård. Alltfler patienter kommer att behandlas i öppen vård, och där behövs god kompetens kring både prevention, behandling och rehabilitering för utsatta patientgrupper. Och just den kompetensen har fysioterapeuter. Därför är det svårt att förstå hur landstinget kan fatta denna typ av kortsiktiga beslut, som riskerar att patienter inte får den vård de har rätt till. 

Forskning. I måndags kväll var jag inbjuden till prisutdelningen av Athenapriset, ett pris som tilldelas för särskilt goda forskninginsatser. Årets pris tilldelades forskaren Erik Hedman och Gustavsbergs vårdcentral och högtidstalare och prisutdelare var forskningsministern Heléne Hellmark Knutsson. 

Passande nog hölls prisutdelningen samma dag som ministern presenterade regeringens forskningsproposition och deltagarna vid prisceremonin fick också lyssna till en kortpresentation av propositionen från ministern. 

Även om anslagen till lärosätena inte ökas på, så innehåller forskningsproppen flera intressanta inslag och det finns flera punkter i propositionen som är bra för forskningen. Generellt är det bra med trygga villkor under forskartiden och satsningen på karriärvägar efter forskarutbildning kan leda till att fler lovande forskare stannar kvar inom forskarvärlden. 

Fortsatt satsning på strategiska områden är också bra. Det har möjliggjort forskning inom vår och andra hälsoprofessioner. Här lyfter man fram Hälsoutmaningen och relaterar den till Agenda 2030. I propositionen lyfts fram att en satsning på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder är nödvändiga. Men vi saknar tydliga skrivingar om hur detta ska ske. 

Förebyggande och behandlande insatser som inkluderar bland annat fysisk aktivitet och träning samt andra interventioner när det gäller våra levnadsvanor är nödvändigt. Det är ett område som kräver forskningsresurser för att utvecklas och kunna möta hälso- och sjukvårdens utmaningar.

Saco ordförandekonferens. I veckan har Sacos ordförandekonferens genomförts i Nynäshamn som ett lunch- till lunchmöte. På agendan stod bl.a. dialoger kring vilka som är de viktigaste frågorna inför Sacos kongress hösten 2017. En fråga som vi från Fysioterapeuterna tillsammans med andra förbund verksamma inom hälso- och sjukvård driver är att Saco ska ha ett större engagemang och inflytande och ta större plats i såväl hälso- som välfärdsfrågor. Ordföranden och förbundsdirektörer från Sacos 23 förbund samt Saco studentråd träffades i veckan till överläggningar.

Strategi för hälsa. Igår torsdag var ett antal fack- och professionsförbund inbjudna till SKL för att delta i en referensgrupp till SKL-arbetet med  Strategi för hälsa. Ett antal spännande dialoger och intressanta tankar och reflektioner hanns med under förmiddagen. 

En hel del distrikt inom Fysioterapeuterna har årsmöten så här års och i samband med det har jag i en video skickat en hälsning med de frågor som jag särskilt tar med mig från Fysioterapeuternas nyligen genomförda kongress 19-20 november. Jag skickar här med en videohälsning med tre av de viktigaste frågorna, utifrån mitt perspektiv. Klicka här! 

Trevlig helg önskar jag er alla!