Arbetet med att modernisera nationella taxan har påbörjats 

Denna vecka har efterdyningarna från Kongress 2016, som genomfördes förra helgen känts påtagligt. Både i form av hög energi, feed back från peppade kongressdeltagare och samtidigt också en stor trötthet. Men efter lång tids uppladdning och förberedelser och en väl genomförd kongress finns nu en rad beslut om nya mål och aktiviteter att börja ta itu med.

Och så vardagen. Igår torsdag var Fysioterapeuterna tillsammans med Läkarförbundet och SKL kallade till ett första möte på Socialdepartementet angående ett Uppdrag att se över formerna för det nationella taxesystemet.

Regeringens utredare Harriet Wallberg har fått i uppdrag att göra en bred översyn av formerna för det nationella taxesystemet. Se hennes presentation här. Utgångpunkten är att utifrån det nuvarande systemet med den nationella taxan för såväl läkare som fysioterapeuter föreslå en långsiktigt hållbar lösning som tillvaratar de fördelar som finns i dagens system samtidigt som det anpassas till hälso- och sjukvårdssystemet i sin helhet.

Utredningen ska analysera tänkbara alternativ och ta fram för- respektive nackdelar med olika lösningsförslag. Förslagets/förslagens konsekvenser för patienter, vårdgivare, landsting m.fl. samt för vårdvalet behöver analyseras.

Annat pågående arbete på välfärdsområdet bör beaktas, såsom betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:29) och Välfärdsutredningen (Fi 2015:01).


Vid detta första möte deltog jag själv, Heidi Stensmyren från Läkarförbundet, Hans Karlsson och Olle Olsson från SKL samt utredaren Harriet Wallberg från Socialdepartementet. 

Vårdanalys hade i veckan bjudit in till en workshop. Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att följa upp införandet och implementeringen av patientlagen och arbetar nu med slutrapporten som ska överlämnas till regeringen den 15 mars 2017. Workshopen var en del i arbetet med slutsatser och rekommendationer till slutrapporten I workshopen deltog företrädare för patienter, myndigheter/förvaltning, vårdprofessioner och forskning.

Under workshopen presenterades och diskuterades preliminära resultat och slutsatser, liksom vilka rekommendationer till olika aktörer som skulle kunna lämnas.


Fysioterapeuterna är ett av medlemsförbunden i OFR och i veckan sammanträdde överstyrelsen, under ledning av OFR:s ordförande Lars Fresker. Styrelseledamöter utsågs och beslut fattades om budget för 2017. Ta gärna del av mer om OFR i OFR-bloggen och OFR-podden.

I går kväll medverkade jag som föreläsare i kursen ”Effektivt påverkansarbete” på Karolinska Institutet.  Kursen riktar sig till studenter och yrkesaktiva inom hälso- och sjukvårdssektorn samt life science-sektorn, som är intresserade av att lära sig mer om påverkansarbete. Kursen omfattar förutom ”fackligt arbete” också områden som styrelse- och kommittéarbete, nätverkande, praktisk retorik i tal och skrift, lobbying på nationell och internationell nivå, ideellt arbete för medicinsk forskning och innovation.

Det blev en bra kväll, med bra dialoger i gruppen och kul att medverka tillsammans med Sacos studentordförande. Ta del av min presentation här.Kristin Öster, ordförande i Saco studentråd och jag som medverkande i kursen Effektivt påverkansarbete på Karolinska Institutet


Avslutar veckans blogginlägg med några Twitterklipp från den gångna helgen från några av alla laddade kongressledamöter. Det var en kongresshelg med mycket pepp, både från de närvarande kongressdeltagarna och från många som följde via sociala medier. När jag avslutade kongressen så kunde jag också skicka med hälsningar som inkommit under helgen från en rad olika länder (Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, England, Irland, Holland, Italien, USA, Brasilien, Australien och så vår världsorganisation WCPT, som alla följt oss via #fysioframtid

Önskar dig en riktigt trevlig första Adventshelg!