Framtidens primärvård

Att vara tillförordnad ordförande kan vara både enkelt och svårt. Alla är hjälpsamma och har förståelse för att jag ganska hastigt hamnat i en ny roll och det värmer och underlättar uppdraget. Stefan mår allt bättre och det gör också att uppdraget blir lättare. Det svåra löser jag tillsammans med ett fantastiskt kansli och styrelse som alla backar upp och bidrar till arbetet. Jag kommer under den närmaste tiden, till dess att Stefan är tillbaka i tjänst, att skriva här i min roll som tillförordnad ordförande.

I tisdags deltog jag och Helena Pepa vid Sacos ordföranderåd. Ordförande och förbundsdirektörer från 23 fackförbund som träffas vid två tillfällen per år för att diskutera aktuella och gemensamma frågor. Den här gången stod kongressen högt på agendan. 23-24 november är det dags för Sacos kongress som anordnas vart fjärde år. Handlingarna har ännu inte kommit ut men det kommer säkert att bli intensiva diskussioner om vilken riktning Saco ska ta under de kommande fyra åren.

Sacos ordförande Göran Arrius inleder ordföranderåd som var en dag med livliga diskussioner.

Under onsdag och torsdag har jag deltagit i Nationella Primärvårdskonferensen som anordnas vartannat år. I år är vi mer än 2000 personer med intresse för primärvård som samlades. Anna Nergårdh, utredaren för God och Nära vård är så klart där och informerar om utredningen. Det fanns gott om kollegor som informerade om levnadsvanor, axlar, triagering till fysioterapeut, träning efter cancer, förbättringsarbete som leder till ökad samverkan och läkemedelshantering bara för att nämna några. Framtidens primärvård tros präglas av digitalisering, ökat fokus på hälsa och prevention, uthålligt och modigt ledarskap, kontinuitet och arbetsglädje. Många samtal har också betonat vikten av patientens medverkan i att skapa sin egen hälso- och sjukvård. Ett citat av Don Berwick som nämndes flera gånger ” Patienter är inte gäster i vår organisation, vi är gäster i deras liv.”

Många möten på primärvårdskonferens i Stockholm: Elisabeth Rydwik, Yvonne Kallin, Helena Holmgren och Ing-Britt Ekman

Förberedelserna inför Fysioterapi 2017 är också i full gång. Under Fysioterapi2017 kommer Fysioterapeuternas kvalitetspris att delas ut. Det finns möjlighet att nominera fram till 1 oktober så välkommen med din nominering.
Du är också varmt välkommen till Fysioterapi2017!