Min vecka med SKL och fall

Utöver veckans kliniska kontakter så har en stor del av tiden tillbringats med SKL. Jag är Fysioterapeuternas representant i programråd primärvård och vi har i veckan haft två dagars internat tillsammans med programråd levnadsvanor.
Programråden har funnits sedan 2012 och man har riktat dem mot områden där det finns stora behov i befolkningen; folksjukdomar,  stora samhällskostnader, skillnader i vård- och omsorgspraxis samt behov av kvalitetsförbättring. Vid mötet deltog bland annat Anna Nergårdhs och vi fick möjlighet att diskutera hennes utredning om God och Nära vård. Vi informerades om kliniskt kunskapsstöd inom primärvården och primärvårdskvalitet. Inom primärvårdskvalitet har nu de första rehabindikatorerna presenterats och vi ser fram emot att det kommer fler så att även vi som arbetar som fysioterapeuter i primärvården kan mäta och följa upp våra insatser.

Stina Gäre Arvidsson presenterar primärvårdskvalitet, Mats Bojestig presenterar visionen för kunskapsstyrning och längst ner Årets fysioterapeut 2015, Margareta Emtner tillsammans med undertecknad.

Jag har också varit med på ett möte på SKL för att diskutera kunskapsstyrning som är en ny struktur för samverkan kring gemensamma frågor om utvecklingen och kunskapsstyrningen av vården. Genom denna vill man bidra till att bästa tillgängliga kunskap används i mötet med patienten. Strukturen är baserad på samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Tanken är att arbetet ska dra i gång under hösten och då med fokus på kvinnosjukvård och nervsystemets sjukdomar.

Under veckan har Socialstyrelsen också haft sin nationella kampanj- Balansera mera– med tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Det är också en av de olyckstyper som ökar snabbast. Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka vård. Fast fallolyckor kan förhindras genom olika insatser. Det mest effektiva är att äta näringsriktig och god mat, träna styrka och balans samt se över ditt medicinintag. Majoriteten av fallolyckor sker vid förflyttningar framför allt under gång där nedsatt rörelseförmåga är en riskfaktor som går att påverka. Fysisk aktivitet och träning har visat god effekt för att förebygga fall för äldre och det handlar främst om balans-och styrketräning vilket det står mer om i Fysioterapeuternas rörelselyft.

Idag hade vi en första träff live efter Stefans insjuknande, det var härligt att ses igen! Alla lite ödmjuka inför livet men vi startade så smått planera inför Stefans återgång i arbete. Det känns härligt att kunna ta helg efter det!