Etisk plattform, folkhälsa och patientens perspektiv

20130927-073123.jpg
Veckan inleddes med debattartikel i DN om etisk plattform i hälso- och sjukvården och efterföljande presskonferens samt mycket fokus på frågan. Debatten fortsatte på ledarplats i Dagens Medicin, och i repliker på DN debatt och kommer att fortsätta. För egen del kan jag bara konstatera att det är viktigt att fokusera på ökad öppenhet och också på de resultat som hälso- och sjukvården uppnår, både kvalitets- och ekonomiska resultat. En intressant del med överenskommelsen är att det framgår hur många parter, som verkar på arenan hälso- och sjukvård. Och då är ändå hela rörelsen av patient och närstående-företrädare inte undertecknare i artikeln.

20130927-072935.jpg
Frukost i finska viken
Hade förmånen att delta i en studieresa tillsammans med Strategiska forskningsområdet vård SFO-V på Karolinska Institutet. Jag ingår i deras referensgrupp, och resan var ett led i detta. Resan gick till Helsingfors, så det blev frukost till havs, i Finska viken. Föreläsningar hölls under båtresan, varefter vi gjorde besök på Folkhälsan, under ledning av professor Mats Brommels, KI, som också är styrelseordförande i Folkhälsans förbund i Finland

20130927-080610.jpg
Under veckan har jag också besökt SVID och Jonas Gumbel, som är programansvarig för område hälsa. Eftersom jag är övertygad om att hälso- och sjukvården uppnår bästa möjliga resultat snabbast genom att fokusera på patient-/närstående-/medborgarnytta, så tror jag att en samverkan med SVID kan vara värdefullt för oss på Sjukgymnastförbundet. Som jag nämnt tidigare, kommer jag att driva frågan om att bilda en referensgrupp med patienter/närstående, med syfte att hjälpa oss i förbundsstyrelsen att bedriva vårt arbete på bästa möjliga sätt. Vi har redan etablerat Framtidsgruppen med studenter, Seniorgrupp med erfarna sjukgymnaster. Nästa steg är Referensgrupp med patienter/närstående, där jag tror att ett samarbete med SVID kan vara en framgångsfaktor.
För övrigt handlar mycket inom Sjukgymnastförbundet nu om förberedelser för Sjukgymnastdagarna 2013, som går av stapeln nästa vecka i Göteborg. Rekorddeltagande med över 1700 deltagare och ett mycket bra program. Läs pressmeddelande till media så förstår du varför jag känner mig stolt, redan innan dagarna är genomförda. Sjukgymnastdagarna blir ytterligare ett kvitto på att vår sjukgymnastik/fysioterapi gör skillnad och skapar värde för människor! Följ oss på Twitter under #Sjd13
Inser på fotot av Seth 3 år, att fysisk aktivitet är ”inne” och också har framtiden för sig. Det ska börjas i tid…

20130927-120157.jpg