Öppna nya fönster

20130920-114134.jpg
Att öppna nya fönster
När jag tillträdde som förbundsordförande sa jag i mitt tal på kongressen att jag vill leda med öppet sinne och bidra till att öppna nya fönster. Jag är övertygad om att en organisation blir bättre om det är högt i tak och om det finns ett tillåtande klimat att pröva nya vägar.
Under våren startade vi inom Sjukgymnastförbundet Framtidsgruppen, där vi vill engagera studenter och personer som nyligen varit studenter för att påverka hur vi leder för framtidens professions- och fackförbund.

20130920-114823.jpg I måndags startade vi en Seniorgrupp, med erfarna sjukgymnaster som hörsammat en öppen inbjudan. Förhoppningen är att kunna få använda deras stora erfarenhet som bollplank i olika frågor.
Kanske kan gränser töjas och nya konstellationer uppstå, om Framtidsgruppen och Seniorgruppen möts? Unga och äldre tillsammans, som lär av varandra, visst låter det intressant?
Nästa steg hoppas jag kan vara att starta en referensgrupp med företrädare för patienter och närstående. De utgör kanske den allra största kraften för förändring, och är en viktig del för oss när vi ska fylla den nya yrkestiteln Fysioterapeut med ännu starkare innehåll för framtiden.
Ett annat fönster, som nu öppnas på glänt, är ett möjligt samarbete med GIH, en institution som sjukgymnastiken har gemensamma rötter med, eftersom P H Ling för 200 år sedan la grunden för såväl frisk- som sjukgymnastik. Jag träffade rektor Karin Henriksson Larsén i veckan, och vi planerar nu en workshop, för att stämma av möjliga samarbetsområden. GIH är en myndighet, som får sina resurser från och rapporterar till utbildningsdepartementet. Sjukgymnaster finns i hälso- och sjukvården, som i statligt hänseende finns framförallt inom socialdepartementets hägn. Jag är övertygad om att det behövs ”tvärgångare”, det finns alldeles för mycket stuprör i våra organisationer.

20130920-115937.jpg Igår hade Ledningskraft-så mycket bättre för sjuka äldre en stor nationell samling i Jönköping. Medverkade gjorde seniorer, ledningsteam från samtliga län/regioner i Sverige och företrädare för SKL och Regeringskansliet. Det är en stark kraft på gång för att förbättra äldrevården, och flera goda resultat redovisades. För egen del ser jag dock ett behov av att frågor som berör fysioterapi på ett tydligare sätt måste lyftas in i satsningen.
Det är numer uppenbart för mig, att aspekten kring intensiv och anpassad fysisk träning ofta bara försvinner, vilket innebär, som jag tidigare skrivit här, att äldre personer inte får tillgång till den vård de har rätt till. Fysioterapeuter vill och kan bidra mycket mer i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård.

Jag tar upp bl.a. detta i dagsfärskt nr av tidskriften Fysioterapi, i min LSR-ledare

20130920-124604.jpg Veckan som har gått har till stor del präglats av regeringens budgetproposition 2014. Avsnittet som berör Hälsovård, sjukvård och social omsorg är viktigt och intressant att ta del av. Roade mig med att göra en bild på www.wordle.net där det framgår vilka ord som används mest frekvent. Och av den bilden blir man kanske inte så upphetsad och inspirerad.

Roligare är det att läsa om hur regeringen vill använda kraften hos olika professioner för att utveckla hälso- och sjukvården.
Ser fram mot en god samverkan med andra professioner och med Socialdepartementet. Vi är redo!

20130920-125433.jpg