Uppvaktning i Riksdagens Socialutskott och kunskapsseminarium om Cancer

20131022-163629.jpg Det blev en tidig start från Småland för att vara på plats i god tid till LSRs uppvaktning av Riksdagens Socialutskott. Väl förberedda, och fyllda med påverkansargument till tusen, promenerade Maria Enggren Zavisic och jag i duggregnet till Riksgatan. Vi hade sammanställt ett bildspel, tagit med debattartiklar och annat smått och gott. Vårt budskap var sammanfattat, att påvisa behovet av att få till en ändrad skrivning i den proposition om behörighetsfrågor, som utskottet ska behandla, och som 21/11 blir föremål för riksdagens beslut. Vi är nöjda med att äntligen beslut fattas i namnbytet till fysioterapeut, men vill ha en öppning i frågan kring specialistordningen.

20131022-164509.jpg Vi är båda vana vid att vara föredragande, och visste att vi inte hade lång tid, rättare sagt hade vi 15 min på oss, inklusive frågor. Men det är ändå besynnerligt så svårt det är att säga något kort och koncist. Vi blev mycket vänligt bemötta, men formerna för utskottet är formella, ingen tid att visa bilder, ledamöterna får dom skickade till sig i stället, och vi var en i en rad uppvaktningar på 5 till 15 min. Försäkringskassans generaldirektör före oss och i dörren på väg ut mötte vi statssekreteraren från Socialdepartementet med tjänstemän, som hade tid på utskottet direkt efter oss.
Vi upplevde att ledamöterna, trots många föredragningar på schemat, lyssnade intresserat, och vi fick bra frågor från både Anders Andersson (KD) och Lena Hallengren (S). Ta gärna del av våra budskap och vår presentation här

20131022-172111.jpg Eftermiddagen deltog vi i ett kunskapsseminarium om Cancer, anordnat i Riksdagen av riksdagsledamoten Henrik Ripa (M) i samarbete med Cancerfonden. innehållet var Prevention-livsstilen som minskar cancerrisken.

20131022-184857.jpg
Många kompetenta föreläsare talade om cancer i allmänhet, förekomst, risk, dödlighet och prevention. Kunskapsläget kring rökning, alkohol, kost och fysisk aktivitet var viktiga delar. Jag insåg att fysioterapi och fysisk aktivitet utgör ett mycket viktigt inslag för många människor, både vad gäller prevention, behandling och rehabilitering. På så sätt sammanföll våra budskap under dagen, både till Socialutskottet och på kunskapsseminariet. Det känns nödvändigt att samverka mycket mer över professionsgränserna för att medborgare och patienter ska få den vård, som vi har kunskap om och som dom faktiskt har rätt till. Vi har i alla fall idag från Sjukgymnastförbundets sida genomfört ett rejält påverkansarbete, använt bra och viktiga kontakter, mycket kunskap, input från medlemmar, kansli och förbundsstyrelse. Nu återstår att följa upp resultatet och ta nya tag.

20131022-190110.jpg