Politik, förbundsstyrelse och Medicinska Riksstämman

20131203-062050.jpg I måndags presenterade socialdemokraterna (S) sin valstrategi publikt. Påpassligt hade dom bjudit in alla ordföranden för de ca 50 fackförbund som finns i Sverige till sitt högkvarter på Sveavägen för ett samtal. Stefan Löfven presenterade kortfattat deras budskap, varefter Sacos ordf Göran Arrius, TCO:s vice ordf Eva-Lis Sirén och LO:s vice ordf Tomas Baudin framförde respektive huvudorganisations mest aktuella frågor. För egen del passade jag på tillfället att kort uppdatera både Stefan Löfven och hans medarbetare på olika aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor, i synnerhet ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. T.ex. frågan om vikten av att förbättra både arbetsmiljö och förutsättningarna för förebyggande ohälsa och att satsa mer på fysisk aktivitet i arbetslivet, för att vi alla ska kunna orka jobba längre. Passade också på att lyfta de frågor som är mest angelägna för oss i Sjukgymnastförbundet just nu, dvs namnfrågan, förlängd grundutbildning och en statligt reglerad specialistordning.

Fysioterapeuterna- nytt namn på förbundet
I måndags kom resultatet från den extrakongress som genomfördes digitalt i Sjukgymnastförbundet förra veckan. Kongressen beslutade med kvalificerad majoritet att anta förslaget från förbundsstyrelsen, Fysioterapeuterna. Detta under förutsättning att riksdagen beslutar om byte på yrket från sjukgymnast till fysioterapeut, vilket förväntas ske 16:e eller 17:e december. Förändringen kommer att ske från årsskiftet, så det kan ju kännas som mycket hög tid att komma till beslut i frågan.

20131205-062123.jpg
Förbundsstyrelse
Tisdag och onsdag var det dags för årets åttonde och sista förbundsstyrelsemöte. Huvudpunkt var verksamhetsplanen för valåret 2014 som efter en bred diskussion fastställdes. Dag två fick FS besök av Göran Stiernstedt, nationell samordnare för ökat resursutnyttjande i hälso- och sjukvård och Daniel Zetterberg, kansliråd vid Socialdepartementet. Göran Stiernstedt informerade om sitt uppdrag och poängterade intresset att ta del av nyckelprofessioners erfarenheter och synpunkter på förbättrat resursutnyttjande. Vi var den första professionen han besökte i sitt nya uppdrag, planen är att besöka övriga professioner framöver. En rad konstruktiva förslag och idéer kom fram, och ett fortsatt samarbete kommer att ske.

Ett intressant sammanträffande var att samma dag presenterade Vårdanalys sin rapport Ur led är tiden, en rapport om hur läkares arbetstid används och med förslag till ökad effektivisering, där bl.a. gruppen sjukgymnaster presenteras som en möjlighet. LSR:S FoU-chef Birgit Rösblad gjorde en ammanfattning av rapporten för FS.

20131205-222135.jpg
Medicinska Riksstämman
arrangerades i år centralt på Stockholm Waterfront. LSR medverkade dels i ett par paneldebatter, dels i Hälsotorget, ett samarrangemang med flera organisationer.

20131206-154629.jpg Jag medverkade i panelen när Vårdanalys presenterade sin ovan nämna rapport om läkares arbetstider och pläderade där för att sjukgymnaster vid många tillstånd, inte minst vid besvär från rörelseorganen, kan vara förstainstans, vilket vi tidigare beskrivit t.e.x i debattartikel t.ex. i GP

Nelson Mandela

När jag vaknade i morse, så var det till nyheten om att en av vår tids största ledare, Nelson Mandela, har avlidit. Oerhört mycket har sagts och skrivits om hans livsgärning det senaste dygnet. För min del är hans budskap om försoning mellan människor en väldigt central del. Vi har oerhört mycket att lära av hans enastående, modiga och tålmodiga ledarskap.

20131206-155348.jpg