Rådsmötet 2014

20140329-092558.jpg
Rådsmötet för Fysioterapeuterna samlades under fredagen och lördagen i Solna. Det innebär möte med företrädare för alla delar av förbundets verksamhet med professionsråd, distriktsråd, förhandlingsråd, företagarråd, etiskt råd, vetenskapligt råd, studentstyrelse och framtidsgrupp. Tillsammans med förbundsstyrelsen och kansliet betyder det att kärnan i vårt fack- och professionsförbund Fysioterapeuterna har mötts för kraftsamling under två dagar. Det betyder också att vi nu är energifyllda inför påverkansarbetet under valåret 2014 och också att vi gjort en halvtidsavstämning, inför kongress 2016. Föredrag och reflektioner individuellt och i grupp blandades med samtal, möten med kända men också nya ansikten, inspiration och rörelse. Fysioterapeuter och sjukgymnaster vill leva som vi lär.

20140329-093221.jpg
”Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd”. Det är vårt förbunds vision, men var också temat för detta Rådsmöte. Därför kändes det både roligt och angeläget att våra första medverkande var två av våra ledande politiker inom svensk hälso- och sjukvård, Socialminister Göran Hägglund, kristdemokraterna och Lena Hallengren, vice ordf. i Socialutskottet och talesperson för socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsfrågor. Göran Hägglund medverkade på videolänk, medan Lena Hallengren fanns fysiskt i lokalen. Ta gärna del av inledningen av Rådsmötet här

20140329-090148.jpg
Under inledningsanförandet presenterade jag tillsammans med vice ordförande Helena Pepa Fysioterapeuternas valmanifest Fysioterapeut som första instans Förbundsstyrelsen antog detta dokument för en vecka sedan, och presentationen skedde vid Rådsmötet. Efter arbeten i olika gruppkonstellationer är nu deltagarna laddade för att på hemmaplan använda valmanifestet i påverkansarbetet. Vi kommer också att använda det t.ex. i Almedalen och i övrigt inför valet i september 2014.

20140329-163559.jpg
De två dagarna på Rådsmötet med knappt etthundra deltagare har förflutit snabbt och med mycket energi i rummen.
Vad tar du med dig hem? Den frågan ställde vi avslutningsvis. Många upplevde sig energipåfyllda och entusiastiska. Det gjorde vi i förbundsstyrelsen också. Många goda möten, många samtal, många diskussioner, högt i tak med en känsla av att vi samlar kraft tillsammans, och att vi alla är mycket engagerade i att förbättra svensk hälso- och sjukvård. Det nybildade kvalitets- och patientsäkerhetsrådet under Helena Pepas ledning har visionen: Fysioterapeuter förbättrar svensk hälso- och sjukvård

20140329-165439.jpg
Avslutningsvis hade vi samtal kring Change Day med frågan: Vad vill du förändra? Se gärna filmen med Helen Bevan här

Förbundsstyrelsen kommer att göra en summering av Rådsdagarna i veckan som kommer. Min spontana upplevelse är följande:
-Höga förväntningar på energifyllda möten känns infriade
-Värdefullt att två av våra ledande politiker medverkat på vårt Rådsmöte
-Roligt och viktigt att Studentstyrelsen och Framtidsgruppen också deltagit för första gången på ett Rådsmöte – något som många påpekade

Stort tack till alla som förberett, medverkat och deltagit i Rådsmötet 2014!

20140329-170532.jpg