Cancerfondsrapporten, Låt den rätte komma in och Stockholm Maraton med rullstol

20140403-114552.jpg
I veckan presenterades Cancerfondsrapporten 2014 vid ett välbesökt frukostmöte på Cancerfonden. Politiker och andra beslutsfattare, experter, chefer och media hade slutit upp, och fick höra generalsekreterare Stefan Berg inleda med orden ”Vår vision är att besegra cancer”.

20140403-113636.jpg Det var också god uppslutning från Fysioterapeuterna och vår sektion för onkologi och palliativa medicin. Glädjande nog lyftes perspektivet rehabilitering fram som ett viktigt framtidsområde. Riktlinjer för rehabilitering vid cancer är under framtagande och Fysioterapeuterna kommer att delta i det arbetet. 1/3 av alla cancerfall går att förebygga med bättre levnadssätt, t.ex. inte röka, äta rätt och vara fysiskt aktiv.

20140403-115805.jpg
Cancerfonden hade frågat de politiska partierna om deras inställning till mer idrott och fysisk aktivitet i skolan. I princip alla var positiva till detta. Mitt råd: Det är dags att knyta en fysioterapeut till varje svensk skola!

Ytterligare en intressant rapport presenterades i veckan från Myndigheten för Vårdanalys

20140403-121545.jpg I rapporten Låt den rätte komma in redovisas en granskning av tillgängligheten i svensk hälso- och sjukvård. Mycket har förbättrats enligt rapporten, men i de sammanfattade rekommendationerna föreslår Vårdanalys att regeringen prövar en differentierad vårdgaranti, som dels på ett bättre sätt tillgodoser mycket svårt akut sjuka människor, dels också tar hänsyn till hela vårdkedjan, inklusive rehabilitering. Det tål att uppmärksammas, hela det arbete som svensk hälso- och sjukvård bedrivit i mer än 10 år kring vårdgarantin är fokuserat på besök till läkare. Det är verkligen på tiden att det kommer förslag som belyser tillgängligheten utifrån patientens perspektiv. T.ex. kan fysioterapeut eller sjukgymnast som första instans vara en mycket viktig tillgänglighetsfråga för många patienter.

20140404-102510.jpg I veckan deltog jag i ett mingel hos RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, en av många angelägna och viktiga intresseföreningar. Carin Jämtin, partisekreterare hos Socialdemokraterna inledningstalade, och därefter berättade Mikael Nordmark om ett mycket engagerande projekt. Han planerar och förbereder sig nu intensivt förbereder sig för att genomföra Stockholm Maraton tillsammans med sin 5-årige son Hugo, som har en allvarlig hjärnskada och sitter i rullstol. Vilken oerhörd utmaning! Jag frågade Mikael om att gästblogga här, och ser fram mot att få höra mer om förberedelser och genomförande.

Just nu pågår våra förberedelser för det årliga nordiska möte mellan fysioterapeut-organisationerna i Norden, som i år äger rum i Helsingfors under nästa vecka. Dessförinnan gör jag i början av nästa vecka en avstickare med tåg till Sundsvall och en träff med ledarnätverket After the Edge. Mycket resande och mycket sittande- då är det nödvändigt att ta vara på små stunder i vardagen för rörelse, promenad, joggingturer och cykling. Och inte minst gäller det att ta vara på vårens underbara tid

20140404-120038.jpg