Den vetenskapliga utvecklingen inom fysioterapi är en framgångsfaktor

Den vetenskapliga utvecklingen inom fysioterapin är stark
Jag har tidigare tagit upp olika framgångsfaktorer inom fysioterapi, men det finns skäl att upprepa. En av fysioterapins framgångsfaktorer är den starka vetenskapliga utvecklingen. Sedan möjligheten för 35 år sedan öppnades för sjukgymnaster och fysioterapeuter att forska, så har utvecklingen varit enorm. Idag finns mer än 350 disputerade fysioterapeuter och sjukgymnaster, varav 50 docenter och 30 professorer.

När sjukgymnastutbildningarna förra året granskades av Universitetskanslerämbetet, UKÄ fick sjukgymnastutbildningarna högsta betyg. En samlad fysioterapeutisk forskarkår gick i samband med Fysioterapeuternas senaste vetenskapliga dagar samman och uppmanade politiker och beslutsfattare att ta tillvara den omfattande kunskap och erfarenhet som finns. Detta besked gäller lika starkt idag. Svensk fysioterapi är världsledande på många områden och den fysioterapeutiska forskningen har tagit rejäl fart under de senaste 20 åren. Det finns idag starkt stöd för att den som får professionell vägledning av en fysioterapeut eller sjukgymnast har större chans till bättre funktionstillstånd och en bättre hälsa än den som inte får det.
Det finns dessutom evidensbaserad kunskap och vetenskapligt stöd för att fysioterapi kan förebygga, lindra och i vissa fall bota många stora folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, astma, KOL och artros. Fysioterapi kan således både bidra till en bättre hälsa i befolkningen och spara samhällets resurser.

Nyligen beslutade förbundsstyrelsen om ett utbildningspolitiskt program där förbundet bl.a. verkar för en förlängning av grundutbildningen till fyra år. Vi anser att det verkligen är hög tid att staten, ansvariga politiker och hälso- och sjukvårdens ledning tar tillvara fysioterapins starka vetenskapliga utveckling, tar våra frågor på allvar och gör förändring.

Change Day i Sverige närmar sig.

20140416-070307.jpg
Jag har lämnat mitt löfte här. om vad jag vill bidra med för att förbättra svensk hälso- och sjukvård. Jag har denna vecka ägnat mig åt att försöka uppmuntra andra att lämna sitt löfte. Via sociala medier har jag ställt frågan till ledare och nyckelpersoner av olika slag: Vad vill du förändra i svensk hälso- och sjukvård?
Jag fick snabbt gensvar från bl.a. Sacos ordförande Göran Arrius, Läkarförbundets vice ordförande Heidi Stensmyren och Gunvor G Ericson, gruppledare i riksdagen för Miljöpartiet. Ett av de löften som känns mycket lovande är det från Emma Spak, ordförande i SYLF. ”Jag lovar att ta varje chans jag får att sprida budskapet att förbättring av hälso- och sjukvården inte bara handlar om nya styrsystem och IT-stöd utan om de små förändringar vi som arbetar i vården åstadkommer varje dag. Vi behöver goda exempel och varandras uppmuntran!”
Nu ställer jag frågan till dig som läser detta blogginlägg: Vilket löfte vill du lämna? Klicka här och lämna ditt löfte. och sprid gärna budskapet vidare.

20140416-150900.jpg
Har sett att annonser för 8:e Nationella Patientsäkerhetskonfensen som arrangeras 23-24 september har börjat dyka upp på olika håll. Det är glädjande att vi från Fysioterapeuterna denna gång för första gången är medarrangörer i konferensen, som har kommit att bli en viktig manifestation för säkrare vård i svensk hälso- och sjukvård. Konferensens tema är Patientens säkra väg genom vården och anmälan öppnas 24 april. Skicka gärna in förslag till posterutställningen!-senast 30 april! Där kan du visa upp hur ni arbetat och vad ni uppnått i förbättrad patientsäkerhet. Posterutställningen är en viktig del av konferensen där tid finns avsatt för visning och erfarenhetsutbyte.

20140416-151053.jpg
Inför den stundande europeiska fysioterapikongressen i Köpenhamn i maj pågår nu febril förberedelseaktivitet. I veckan kom ett nyhetsbrev från ER-WCPT som innehåller flera intressanta aspekter, bl.a. på en europeisk satsning på kroniska sjukdomar

Dags för helg, med utlovat vackert väder i större delen av landet.
Önskar alla läsare en god och bra Påskhelg!

20140416-222255.jpg