Regeringens ambition var inte större än så

20140424-160954.jpg
Så kom då definitivt besked från regeringen i avgiftsfrågan. Från Fysioterapeuternas sida har vi lagt mycket energi på att förmå regeringen att upphäva beslutet om att ta ut en avgift på 700 kr av sjukgymnaster som ansöker om ny legitimation som fysioterapeut.

Vi har kontaktat Socialstyrelsen, sjukvårdshuvudmännen och Socialdepartementet för att tydliggöra hur viktigt det är att riksdagsbeslutet om byte av namn på vår profession får snabbt genomslag och att samhället borde underlätta övergången från sjukgymnast till fysioterapeut genom att ta bort avgiften.

Vid vår uppvaktning på Socialdepartementet blev vi dock varse att regeringen inte har någon ambition att snabbt implementera riksdagsbeslutet om byte av yrkestitel. Regeringen vill av patientsäkerhetsskäl skydda de båda yrkestitlarna sjukgymnast och fysioterapeut men ser inget behov av att sjukgymnasterna snabbt byter titel till fysioterapeut. Större än så är inte regeringens ambition.

I enlighet med beslutet i vår kongress ser vi från förbundet gärna att alla sjukgymnaster byter yrkestitel, men kan konstatera att avgiften på 700 kr utgör ett hinder. Därför kommer vi nu att inrikta våra ansträngningar på att förmå alla Sveriges arbetsgivare inom hälso- och sjukvården att betala avgiften för sina sjukgymnaster som väljer att ansöka om legitimation som fysioterapeut. Ett antal kommuner, landsting och privata sjukvårdshuvudmän har redan tagit initiativ till att betala för sina sjukgymnasters nya legitimationer. Vår förhoppning är att detta får stor spridning när vi nu tvingas konstatera att regeringen inte kommer att ta bort avgiften.

I Stockholm anordnades i veckan en politikerdebatt rörande privatpraktiserande fysioterapeuter.

20140424-162407.jpg
Debatten pågick i två timmar och gick i rörelsens tecken med ståupp-övningar en gång i halvtimmen, vilket uppskattades inte minst av politikerna. Jag var moderator på debatten och fick möjligheten att ställa de ledande hälso- och sjukvårdspolitikerna mot väggen i både konkreta privatpraktikerfrågor och mer övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inför det stundande valet.
Generellt var politikerna mycket positiva till fysioterapeuter och insåg vikten av vår profession. När det sedan gällde konkreta privatpraktikerfrågor så kändes det som att politikerna inte var lika välinformerade, det verkar finnas ett glapp mellan tjänstemännen och politikerna. Birgitta Rydberg (FP), själv sjukgymnast, tyckte att ”sjukgymnaster har hörts för lite den senaste tiden”. Uppmaningen från samtliga politiker till fysioterapeuter och sjukgymnaster var att fortsätta ställa frågor och att se till att hålla politikerna uppdaterade.

20140425-094901.jpg I veckan träffade FoU-chef Birgit Rösblad och jag förbundschefen för Svenska Naprapatförbundet Anders Mattsson-Coll. Det känns viktigt att lära känna företrädare för närliggande verksamheter.

Kan det vara så att den svenska sommaren står för dörren redan? Givetvis beror det på var man befinner sig i landet. SMHI säger att det är sommar när medeltemperaturen är över +10 grader i mer än fem dygn, och så är nu fallet i delar av Skåne och Västra Götaland. Själv är jag snart på väg på en sedan lång tid inplanerad semestervecka, för att kunna ta del av vårens och försommarens underbara tid. Och jag åker inte bort på semester, jag reser hem!

20140425-104730.jpg