Stå upp för fysioterapi i valet!

IMG_0217.JPG Min ledare i Fysioterapi nr 6 från den 14 augusti

Med endast en månad kvar till valet i september är valrörelsen och kampen om väljarna i full gång. Det gjorde att den första arbetsveckan efter en skön semester kom igång med en rivstart. Det är både viktigt och rimligt att de politiker som ska leda riksdag, kommuner, regioner och landsting framöver visar var de står i hälso- och sjukvårdsfrågorna. Under den gångna mandatperioden har flera bra saker gjorts på hälso- och sjukvårdsområdet. T.ex. har beslut tagits om en ny patientlag, som stärker patientens rättigheter, kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har stärkts och en ny granskande myndighet, Vårdanalys, som arbetar mer patientfokuserat, har inrättats. Men det finns många brister också. Nuvarande regering har inte tagit möjligheten att ta tillvara den kunskap som finns inom fysioterapi, vilket berövar patienter den hälso- och sjukvård de har rätt till och leder till att kostnaderna ökar i onödan. Jag har tidigare i olika konstellationer fört fram detta i olika debattartiklar, t.ex. i GP och i Dagens Medicin. Kommande regering måste bli bättre på detta! Nästa regering behöver också göra en rejäl satsning på hälsoområdet, något som inte skett i tillräcklig omfattning hittills. Många av de stora utmaningarna finns i att förbättra levnadsvanorna, inte minst inom området fysisk aktivitet. Och då måste ledande företrädare för partierna sluta att endast tänka och prata sjukvård. Visa i ord och handling att ni vill göra en satsning inom hälsoområdet! En bra ingång är det förslag som presenterades från Alliansen i veckan, om mer tid för idrott i skolan, även om det känns som en för liten åtgärd. Här behöver tas krafttag, och förslaget behöver förstärkas. T.ex. är det inte alls orimligt att det knyts en fysioterapeut till varje svensk skola. Barn och ungdomar är vår framtid, och varje god investering där, minskar risken för ohälsa och ökade samhällskostnader längre fram.

Under tiden fram till valet kommer Fysioterapeuterna att lägga kraft och energi på att påverka politikerna att stödja våra krav och satsningar. Det är också hög tid att på allvar prioritera lönerna för fysioterapeuter och andra grupper i kvinnodominerade yrken.
Förbundets krav och förslag finns samlade i Fysioterapeuternas valmanifest

IMG_2059.PNG Den 8 september firar vi Internationella Fysioterapins dag. I samband med detta kommer vi också att utse Årets Fysioterapeut. Du kan delta i nomineringen! Nominera någon fysioterapeut eller sjukgymnast som gjort skillnad för patienter! Det är viktigt att uppmärksamma bra prestationer och därför är det angeläget att nominera, dock senast 24/8.

Men låt oss också ta vara på sommaren, så länge den varar. I Stockholm är det denna vecka kulturvecka, vilket innebär massor av evenemang. Jag passade i veckan på att lyssna på en fin minikonsert av två ungdomar i Stockholms konserthus

IMG_0218.JPG och jag har ägnat ett antal timmar åt att bland mängder av turister och besökare promenera runt på vackra Djurgården i härligt sommarväder. Att njuta av en konsert eller att ta en rejäl promenad blir för mig både ett sätt att förlänga upplevelsen av sommaren och ett bra sätt att få energi i början av höstterminen. Hoppas du också hittar ditt sätt att få ny kraft.

IMG_0219.JPG