Fråga från Dagens Nyheter angående SD

Fick i juni en fråga kring Fysioterapeuternas ställningstagande kring Sverigedemokraterna (SD).

Resultatet redovisas i DN idag http://www.dn.se/nyheter/sverige/vartannat-forbund-stoppar-sd-politiker/
För kännedom så kommer här mitt fullständiga svar till DN :

Hej!
Här kommer svar på dina frågor från Fysioterapeuterna, se nedan. Återkom gärna om du har fler frågor
Hälsningar
/Stefan

Stefan Jutterdal
Förbundsordförande
Fysioterapeuterna
Box 3196, 103 63 Stockholm
www.fysioterapeuterna.se
www.stefanjutterdal.se
070 6249895

Vidarebefordrat brev:
Från: ”Peter Karlsson (Fysioterapeuterna)”
Datum: 25 juni 2014 13:28:23 CEST
Till: ”Stefan Jutterdal (Fysioterapeuterna)”
Ämne: VB: Företräda SD och förbundet?
Hej Stefan,
Kan du svara DN?
/Peter
Från: Mikael Delin [mailto:mikael.delin@dn.se]
Skickat: den 25 juni 2014 13:28
Till: Mikael Delin
Ämne: DN: Företräda SD och förbundet?
Hej!
Jag heter Mikael Delin och är reporter på DN. De senaste åren har det funnits en diskussion om hur fackförbunden förhåller sig till Sverigedemokraterna. Frågan har aktualiserats med att en del fackförbund aktivt tagit ställning mot partiet.
Med anledning av det ser vi gärna att ert fackförbund svarar på följande frågor:
1. Kan man ha ett uppdrag i ert förbund och samtidigt ha uppdrag i, eller på annat sätt företräda, Sverigedemokraterna?
”Ja, i princip. Men jag har personligen svårt att se hur det skulle vara möjligt, särskild som förtroendevald, eftersom vi har så tydliga skrivningar i våra stadgar och etiska regler om alla människors lika värde och lika rätt till vård.”
1B, Om nej, hur många har förlorat sitt uppdrag i förbundet på grund av sitt engagemang i partiet?
2. Kan man vara medlem i ert förbund och samtidigt företräda Sverigedemokraterna?
”Ja, i princip. Men jag har personligen svårt att se hur det skulle vara möjligt, eftersom vi har så tydliga skrivningar i våra stadgar och etiska regler om alla människors lika värde och lika rätt till vård.”
2B, Om nej, hur många har uteslutits på grund av sitt engagemang i partiet?
3. En del fackförbund tar aktivt avstånd från Sverigedemokraterna, exempelvis genom att inte bjuda in dem till debatter eller blockera deras besök på arbetsplatser. Tar ni på något sätt aktivt avstånd från Sverigedemokraterna?
”Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna är partipolitiskt obundet. Vi har inte på förbundsnivå tagit aktivt ställning emot något politiskt parti. Däremot betonar vi de
formuleringar som finns i våra
stadgar och i våra etiska regler http://www.fysioterapeuterna.se/Global/Om_LSR/Fysioterapeuterna-stadgar-och-etiska-regler.pdf om alla människors lika värde och lika rätt till
hälso- och sjukvård. Och vi stödjer och deltar i Rätt till vård- initiativet http://www.vardforpapperslosa.se/files/vardforpapperslosa/UndertecknatAnsta140616.pdf
Jag har också som förbundsordförande tagit upp detta i ett par av mina blogginlägg

Förbundsstyrelse, årets kvinnliga ledare och EU-valet

Vårdförbundets kongress, Vårdvalsdagen, ChangeDay och alla människors lika värde


och i min ledare för tidningen Fysioterapi, senaste nr http://www.fysioterapi.se/admin/filer/Ledaren-medlemsnytt_Fysioterapi_5-14.pdf
”Sist men inte minst kommer vi att stå upp för mänskliga rättigheter. Det sveper fram kalla vindar av utanförskap och främlingsfientlighet i samhällsdebatten. Det finns skäl för oss
alla, inte minst för oss som verkar i hälso- och sjukvården, att betona vikten av alla människors lika värde och alla människors självklara rätt till vård. Fysioterapeuterna är en
organisationvars etiska regler klart och tydligt slår fast fysioterapeuters och sjukgymnasters syn på människors lika värde och lika rätt till vård. Sverige är ett land med en lång
tradition av solidaritet med utsatta grupper. Sverige har även förbundit sig att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna. En av dessa är rätten till hälso- och sjukvård och
ett värdigt bemötande. ”
3B, Om ja, hur då?