Använd fysioterapeuters kunskap och låt proffsen vara proffs

IMG_2295.PNG Socialstyrelsen publicerade i veckan en intressant rapport om benskörhet kopplat till nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som introducerades 2012. Syftet med dessa riktlinjer är att bidra till en mer jämlik hälso- och sjukvård och rapporten som kom i veckan pekar på flera mycket intressanta delar. Bl.a. uttalar Socialstyrelsen tydligt att fysisk träning behöver prioriteras och att det föreligger ojämlik hälso- och sjukvård över landet avseende tillgången till handledd och individanpassad träning (läs fysioterapi)

IMG_2296.PNG Det kommer ständigt nya rapporter som pekar åt samma håll. Det finns mycket att vinna i form av kvalitet och effektivitet med tidigt insatta fysioterapeutiska åtgärder.

Även denna vecka har varit intensiv. I måndags publicerade Nationell Primärvårdskonferens mitt gästbloggsinlägg Folkrörelsen – drömmen om framtidens primärvård, ett inlägg som jag har fått många positiva reaktioner på.

I veckan har jag också deltagit i en träff med ledarnätverket After the Edge i Stockholm

IMG_4496.JPG där bl.a. Heidi Stensmyren från Sveriges Läkarförbund talade om ledarskap, Hans Winberg från LeadingHealthCare om värdeskapande hälso- och sjukvård och Marie-Louise Albertsson, Avesta sjukhus om ett lyckat arbete med AT-läkarutbildning och en modell för äldresamverkan. After the Edge-nätverket består av deltagarna i masterutbildningen Ledarskap för förbättring i hälso- och sjukvård vid dåvarande Växjö universitet 2003-2005. Namnet kommer från dokumentationen från utbildningen, On the Edge

Så något om LOV, lagen om Vårdval, som debatteras intensivt just nu. Anledningen är att regeringen lagt ett förslag ,som innebär att landstingen inte längre ska vara tvungna att ha vårdval. Förslaget är mycket kortfattat, känns inte genomarbetat och dessutom endast tre veckors remisstid, vilket inte alls är praxis. En hearing anordnades igår på Socialdepartementet med representanter för landstingen och ett fåtal andra aktörer. Fysioterapeuterna var inte inbjudna, varken till hearingen eller att lämna remissvar, vilket måste ses som anmärkningsvärt. Fysioterapi är en mycket viktig del i vårdvalet och en stor andel av våra medlemmar är berörda. Och trots påstötningar kunde departementet inte bereda oss plats. Det rimmar inte så bra med devisen ”Låt proffsen vara proffs”, som Stefan Löfven uttalat, att inte ens bjuda in till dialog. Detta hindrade inte oss att lämna ett remissvar Vi anser att frågan huruvida LOV ska fortsatta vara obligatorisk eller inte bör utredas noggrant och analyseras i sedvanlig ordning och vi deltar gärna tillsammans med övriga fackliga organisationer i det arbetet. Mera om detta följer nästa vecka.

Nu stundar snart helg, löven faller fortfarande från träden och den första frosten har nått vår del av landet. Jag passar på att önska en skön och fin Allhelgonahelg, med ett foto på Ella, ett av barnbarnen, som ser ut att liksom jag trivas i skog och mark

IMG_4451.JPG