Fallskador, chefs- och ledardag, Sjuksköterskedagarna och årsmöte i Jönköping

Denna vecka har det debatterats fallskador för äldre i media. SVT presenterade en granskning, som ledde till att ministrar och andra ansvariga politiker snabbt kom på fötter. En viktig debatt, men helt utan perspektivet träning och fysioterapi. Det fick oss från förbundet att reagera, och vi fick snabbt publicerat dels en debattartikel i Dagens Samhälle, dels ett brev till ansvarig minister

IMG_2371.PNG Både debattartikel och brevet till ministern fick uppmärksamhet och väckte intresse i sociala medier. Det visar bara hur viktigt det är att agera snabbt i debatten, och det underlättas ju när det finns bra argument att ta till.

I tisdags var det dags för en chefs- och ledardag inom Fysioterapeuterna. Det blev en lyckad dag, med många deltagare och hög kvalitet bland de medverkande.

IMG_0100.JPG Ta gärna del av presentationerna från dagen här.

Diskussioner med SKL
För närvarande för vi samtal och överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kring vårt gällande avtal HÖK 11. Diskussionerna förs tillsammans med Vårdförbundet och vi har gemensamt tydliggjort att vi vill att villkorsfrågor fortsättningsvis ska kopplas samman med frågor om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, utveckling, hälsa, arbetsmiljö, kvalitet och patientsäkerhet. Överläggningarna fortsätter och planeras vara slutförda i mitten av december månad.

I veckan har Svensk Sjuksköterskeförening arrangerat Sjuksköterskedagarna 2014. Jag deltog som inbjuden i första delen av konferensen, som hade lockat 800 personer.

IMG_2367.PNG Ett stort arrangemang och med ett mycket gediget program.

Från Stockholm var det dags att ta tåget till Jönköping för att delta i Jönköpingsdistriktets årsmöte. Jag medverkade med ett föredrag där jag betonade vikten av att var och en engagerar sig i fackliga arbetet. Som vanligt utgick jag från de drivkrafter vi som fysioterapeuter och sjukgymnaster har, att förbättra hälso- och sjukvård och omsorg för människor och att därigenom tydliggöra vikten av fysioterapi och utifrån detta förbättra fysioterapeuters villkor och lön. Påverkansarbetet blir så mycket bättre och starkare, ju fler som engagerar sig. Det blev intressanta diskussioner, som inger hopp om att vi verkligen är på väg att ta ett steg till i påverkansarbetet. Ett väl arrangerat årsmöte av Jönköpingsdistriktet!

IMG_2369.PNG