Fysioterapi i nya riktlinjer, Leading Healtcare 5 år och personcentrerad hälso- och sjukvård

IMG_0112.jpg Att arbeta systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet är en viktig del av förbundets strategiska arbete. Glädjande nog fick vi nyligen tillsammans med Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA, nya pengar för att fortsätta det påbörjade kvalitetsregisterarbetet, vilket är en viktig del i Fysioterapeuternas arbete för hållbar hälsa och välfärd.

Ytterligare en positiv nyhet är de nyligen publicerade riktlinjerna fär vård av astma och KOL. Det är inte helt vanligt att fysioterapeutiska insatser får så hög prioritet, som i dessa riktlinjer. Mycket positivt!

IMG_2434.PNG

I veckan firade Leading Healthcare med generalsekreterare Hans Winberg i spetsen 5-årsjubileum. Jag deltog i ett heldagsseminarium och på jubileumsfesten på Vasamuseet på kvällen

IMG_0119.jpg
Det blev en intressant heldag, med goda föreläsningar, panelsamtal och en hel del dialog med deltagare från många organisationer. Bl.a. medverkade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Melvin Samsom, ny sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset

Torsdagen ägnade jag åt ett studiebesök på GPCC i Göteborg

IMG_2435.JPG Professor Inger Ekman och ett antal forskande fysioterapeuter och sjukgymnaster presenterade verksamheten och jag tillsammans med Mari Lundberg från förbundsstyrelsen fick ett givande samtal med representanterna från GPCC om personcentrerad hälso- och sjukvård i allmänhet och personcentrerad fysioterapi i synnerhet.

Dagens Medicin ställde i veckan frågor kring budgetkrisen och nyvalet.

IMG_0120.jpg
Min bedömning är att det blir svårt men inte desto mindre viktigt att föra upp de viktiga frågorna kring hållbar hälsa och välfärd i valrörelsen. Hållbar hälsa och välfärd är mycket angelägna områden för människor i dagens samhälle, och vår vision är att fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd.

Avslutar så denna veckas blogg med att önska en trevlig Luciadag och med att dela min ledare i årets sista nummer av tidningen Fysioterapi. Där summerar jag året som gått och pekar på vad som behöver göras på det nya året. Ju mer jag tänker på det, desto klokare framstår de, orden tagna från Pia Sundhage:
”Vi är varandras miljö, och vi gör varandra bra!”

IMG_0121.jpg