”Träning mot fall skulle rädda många äldres liv och hälsa”

EXTRA VAL 22 mars 2014. Onsdagen blev dramatisk, då regeringens budget röstades ned i Riksdagen, varefter statsministern utlyste nyval. Nu väntar en ny valrörelse och de höga rösterna mot varandra är redan igång. Min förhoppning är att frågor om hållbar hälsa och välfärd får plats i diskussionen. Hållbar hälsa och välfärd är mycket viktiga för människor, i alla delar av livet, men tenderar ofta att försvinna i debatten.

Ett exempel på hållbar hälsa är omfattningen på fallskador hos äldre, något som orsakar mycket ohälsa och kostnader för samhället motsvarande 25 miljarder kr per år. I veckan lämnade SBU sin kommentar på saken.

IMG_2402.PNG I sin kommentar kring området fallskador säger SBU: ”Träning mot fall skulle rädda många äldres liv och hälsa”. En kraftfull sammanfattning av det budskap som vi från Fysioterapeuterna också har debatterat de senaste veckorna.

I måndags träffades representanter från Vårdförbundet, Läkarförbundet, SYLF och Fysioterapeuterna för gränsöverskridande samtal om professionerna i framtidens hälso- och sjukvård.

IMG_0110.JPG Utgångspunkten är ett omfattande scenariearbete som görs inom Vårdförbundet. Det känns bra och viktigt att denna typ av samtal och arbeten fortsätter, vilket vi också var överens om mot slutet av dagen.

Under onsdagen var jag inbjuden av Svenska Barnmorskeförbundet att tala på deras Chefskonferens. Ämnet var ledarskap- om inflytande och uppmärksamhet.

IMG_0105.JPG Eftersom ämnet var inflytande bestämde jag mig för att inleda med att sjunga ett par verser från en sång, skriven av och för barnmorskor. För mig blev det ett sätt att inta rummet med 80 barnmorskor tillika chefer och att påvisa att inflytande är något som man skaffar sig snarare än något som man får. Känner mig lite modig att jag vågade inleda sjungande och nöjd med det stora engagemanget under hela föreläsningen, som varade hela förmiddagen. Ta del av min presentation här.

I slutet av veckan är det fokus på Medicinska Riksstämman. Jag deltog under torsdagen och medverkade också i en paneldiskussion om levnadsvanor.

IMG_2411.PNG Svenska Läkaresällskapets ordförande Kerstin Nilsson hälsade välkommen, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström inledningstalade om den aktuella politiska situationen och det parlamentariska läget, men talade sig också varm för inrättandet av en nationell kommission för jämlik hälsa. Sir Michael Marmot talade mycket engagerat om ojämlik hälsa och vård och passade på att skicka med hälsningen till Sverige:”Health is a human right. You can do it better Sweden!”

I morgon fredag är jag ledig för begravning. Karin fick uppleva 97 vårar, ett långt och rikt liv på många sätt. Som närstående har jag, som jag skrivit i flera blogginlägg tidigare, lärt mig mycket, både om hur det är att åldras och bli sjuk och om vikten av att samhället ännu bättre tar tillvara människors egna resurser i alla livets skiften. Det har blivit många stärkande promenad- och träningstillfällen tillsammans med Karin, och jag är övertygad om att det hjälpt henne att leva livet hela livet.

IMG_0108.JPG