Almedalen tisdag – Personcentrerad hälso- och sjukvård, sjukt engagerat och så EM-guld!

Tisdagen inledde jag med ett seminarium på Dagens Medicin, om Sveriges bäst rankade sjukhus, som dessutom kommer från samma region, nämligen sydöstra sjukvårdsregionen, dvs Region Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län. Frågan är varför? Finns det en anledning?  

 En sak som betonades var vikten av att arbeta långsiktigt och att använda kvalitet som strategi. En annan sak var vikten av ett ledarskap som frågar efter, och som har respekt för professionernas kunskap och arbetstrivsel.

Nästa seminarium handlade om en ny rapport Sjukt engagerad, som förra veckan kom från Vårdanalys   

  
Rapporten presenterades och en namnkunnig panel debatterade innehåll och möjligheter, hur patient- och funktionshinderarbetet kan förbättras. Total enighet fanns kring att ”fler borde utgå från patientens perspektiv”.
Avtalsrörelsen närmar sig, och flera seminarier i Visby har handlat om just det. Akademikerförbundet SSR hade ordnat en intressant debatt om jämlika löner, som jag lyssnade på.  

 Såväl LO, som SSR, SKL och Medlingsinstitutet värmde upp inför kommande turer i avtalsrörelsen. Enkelt uttryckt kan man väl säga att utgångspunkterna var rejält olika.
Dagen fortsatte med flera intressanta möten och också mingel med Saco i kårhuset Rindi, innan det var dags för ytterligare partiledartalet, denna gång Ebba Busch Thor (KD). Också hon fick förmånen att tala i en mycket vacker  sommarmiljö.  

 
I det digitala flödet under dagen noterar jag bl.a. att Hans Karlsson, SKL skriver om gårdagens rundabordssamtal om jämlik hälsa i SKL-bloggen  idag: ”Flera av vårdens fackliga organisationer bjöd sedan in till rundabordssamtal om hur professionerna kan bidra till jämlik hälsa. Vi konstaterar att det ofta fungerar väl i vardagen, men att många av vårdens medarbetare har svårt att se hur de kan bidra. Att de ofta saknar sammanhangsförståelse. Jag tror att tjänstelogik och tjänstedesign har en plats här. Väldigt lovande att professionerna visar att de verkligen vill bidra. Det måste vi ta tillvara.”

Kvällen fick en fin avrundning. Först en mycket trivsam och intressant middag hos Vårdförbundet, med fokus på personcentrerad vård.  

 Tack till Vårdförbundet för ett väldigt bra initiativ, med bra former för goda samtal och dialog.

Till slut exploderade kvällen i Visby och hela Sverige i glädje över U21-lagets EM-guld. Vilken otrolig prestation!