Sista Almedalsrapporten för i år – och sedan semester

I dagens blogginlägg från mig kommer en kortare summering på distans från Almedalen, men också några reflektioner från övriga deltagare från Fysioterapeuternas förbundsstyrelse.

 Dagens Medicin summerar Almedalen i ett par artiklar idag, Så har Almedalen varit och Samverkan mellan professionerna och jag får möjligheten att tycka till i båda artiklarna från Fysioterapeuterna.
Nedan också några korta reflektioner från övriga deltagare i Almedalen från vår förbundsstyrelse
  
Helena Pepa, vice ordförande i Fysioterapeuterna:  Vid Dagens Medicins seminarium om hjärtsjukvården poängterade Fysioterapeuterna via Helena Pepa att trots att riktlinjer gällande rehabilitering funnits i flera år har inte mycket skett gällande rehabilitering och sekundärprevention. Vi behöver, vilket Socialstyrelsen även påpekar, se över vilka professioner som ska ingå i teamen och det är för få fysioterapeuter anställda idag. Träningen ska vara individuellt utformad och anpassas. Många gånger interagerar träningen med den farmakologiska behandlingen och i ett team kan man monitorera det på ett patientsäkert sätt.

 Vid Vårdanalys och Vinnvårds seminarium om patientsäkerhet påpekade Helena att vi har en stor förbättringspotential när det gäller samarbete med patienter och närstående. Fysioterapeuterna skapade förra året ett nytt kvalitets- och patientsäkerhetsråd, där en av medlemmarna representerar en patientförening. Att arbeta med kvalitet 2015 utan att ha med patienter är inte hållbart. Vid samma seminarium togs också upp frågan kring jämlik vård för personer som drabbats av cancer. Fysioterapeuterna instämmer i att här kan vården vara både ojämlik, orättvis och obefintlig och att vi här kan göra nytta tillsammans.

Mikael Hjerne, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i Distriktsrådet: Bra i Almedalen:Vi är en profession inom hälso- och sjukvården som ”alla” (andra professioner, politiker/tjänstemän och patientorganisationer) efterfrågar och ser som viktiga för utveckling av hälso- och sjukvården. Att professionerna, patientföreningar och regioner/landsting/kommuner verkligen samverkar för att skapa en jämlik hälsa.

I stort sett alla seminarier jag varit på har varit riktigt bra. Ex. Kommunals seminarium om ”Plats för proffsen” anser jag lyfte fram den viktiga aspekten med att ge verksamhetsnära professionerna plats att vara med att utforma styrningen/ledningen och innovationer inom hälso- och sjukvården.
Cecilia Winberg, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i Framtidsgruppen: Under varma och intensiva dagar har jag lyssnat, diskuterat och reflekterat. Jag har debatterat robotteknik, nytta och risker i vård och omsorg. Jag har lyssnat på duktiga kollegor från Danderyd som presenterat forskning om hur de arbetar med teknik inom rehabilitering. 

Jag har varit på seminarier om framtidens arbetsmarknad, framtidens yrkesroll och framtidens patient. Diskuterat tillgång till rehabilitering för personer med neurologisk sjukdom och den ojämlikhet som finns över landet. 
Cancerfondens Skuggakuten Hetast i Almedalen 
Under fredagen utsåg PR-byrån Westander via en jury Hetast i Almedalen 2015. Priset gick till Cancerfondens Skuggakuten, som fick stort genomslag denna soliga och varma Gotlandsvecka. Ett stort grattis säger vi från Fysioterapeuterna!

Jag känner mig mycket nöjd med årets Almedalsvecka och den uppmärksamhet som vi från Fysioterapeuterna lyckades få till för våra visioner och mål. Jag sätter också särskilt stort värde på den goda samverkan med våra samverkanspartners, som präglat veckan.

Nu är det dags för min del att minska aktiviteten på sociala medier och öka närvaron i att ”bara vara”. Dvs, nu väntar en hägrande semester. En glad och skön sommar önskar jag er alla!