Torsdagsspaning i Almedalen.

Torsdag = hemresedag för vår del i #Fysioterapeuterna. Efter mycket intensiva, lärorika och givande dagar i Visby började jag torsdagen med att delta i Vinnvårds och Vårdanalys seminarium om patientsäkerhet. 

 Statssekreterare Agneta Karlsson medverkade och talade bl.a. om möjligheten att inrätta en nollvision för vårdskadorna i Sverige, något som vi från Fysioterapeuterna skulle välkomna.

Därefter anordnade Leading Healthcare ett seminarium där företrädare för ett antal professioner reflekterade över ämnet Olika professioner – gemensamma ambitioner om framtidens vård 

 Läs mer om seminariet i Vårdförbundets tidskrift Vårdfokus, som gjorde ett referat från förmiddagen.

Jag var under dagen också inbjuden att medverka i ett seminarium anordnat av Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förening. Temat var: Skapas framtidens hälsa med modern sjukvårdsorganisation och eHälsotjänster? Jag pläderade bl.a. för vikten av att leva sin vision, att göra och lära och omsätta teori i praktiken.  Jag  jämförde också svårigheten att förändra våra levnadsvanor med svårigheten att lära nytt och att använda de digitala möjligheterna bättre i hälso- och sjukvården. T.ex. funderade jag på varför åhörarna fick förbli sittande i nästan 90 minuter, medan vi i panelen stod upp hela tiden. För att få ett nytt resultat krävs att vi utformar processerna på ett nytt sätt, och förändringar börjar med oss själva.

Jag hann också med att delta i ett seminarium anordnat av Roche ”Jämlik hälsa, värdebaserad vård eller satsning på E-hälsa – vilken blir årets stora vårdfråga?”   

 Roche hade ett trevligt upplägg och alla som deltog i rundabordssamtalen var välkomna att lämna synpunkter på dagens system och förslag på morgondagens. Jag poängterade bl.a. vikten av prevention och hälsa. Jag hänvisade också till en bilaga till Dagens Nyheter idag, där en av våra kollegor, Erik Rosendahl, från Umeå Universitet pläderar för vikten av träning hos äldre.  

 Hälsa och rehabilitering är eftersatta områden i svensk hälso- och sjukvård och har stor utvecklingspotential.

På färjan hem till fastlandet konstaterade vi att dagarna i Visby har varit mer än intensiva, och väldigt lärorika. Vi bedömer också att det är värdefullt och rentav nödvändigt, att delta vid de möten och träffar där hälso- och sjukvårdens strategiska utveckling diskuteras.