Budget, sjukskrivningar som ökar och besök i äldrevårdens vardag

Den här veckan började med att regeringen presenterade sin budgetproposition för 2016, en budget som vi från Fysioterapeuterna tycker saknar tillräckligt med förebyggande och rehabiliterande insatser. Läs mer  i pressmeddelande och i ett separat blogginlägg från i måndags.

I onsdags presenterade Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll en åtgärdsplan för ökad hälsa och minskad sjukskrivning. Sjukskrivningarna ökar återigen i Sverige på ett oroande sätt.

De största anledningarna är psykisk ohälsa samt besvär från rörelseorganens sjukdomar. Socialförsäkringsministerns förslag väcker viss förhoppning, och vi har från Fysioterapeuterna tydliggjort att fysioterapeuter har  viktig kunskap att bidra med i denna för samhället mycket angelägna fråga.

Vi hade förväntat oss att budgetpropositionen skulle innehålla ett tydliggörande av fysioterapeuters viktiga roll, som första instans i primärvården, men i budgetförslaget fanns inget sådant. Däremot fattade nyligen Landstingsstyrelsen i Landstinget i Kalmar län beslut om att breddinföra fysioterapeut som första instans.

 Detta är något som Fysioterapeuterna drivit som en viktig politisk fråga och det är glädjande att något landsting nu går före mer systematiskt. Vi hoppas och förväntar oss att detta ska göra att andra regioner och landsting följer efter Landstinget i Kalmar län.
Tidningen Fysioterapi kom i veckan ut med ett nytt nummer. I min ledare tar jag upp den viktiga frågan om hållbarhet, som enligt mig är lika viktig inom hälsa, som inom miljö.


Jag har under senaste veckan också hunnit med ett par verksamhetsbesök. Förra helgen träffades representanter för sex distrikt inom Fysioterapeuterna till regionmöte i Gränna och jag deltog där under lördagen.

Jag pratade på temat Hur blir vi starkare tillsammans? med betoning på vikten av att samarbeta så bra som möjligt inom förbundet, med andra organisationer och att ständigt ta tillvara förändringskraften i att inta patientens perspektiv. Denna typ av träffar är oerhört viktiga för att lära av goda exempel och för att stärka den gemensamma kraften i organisationen. Tack till Jönköpingsdistriktet för bra arrangemang!

I går torsdag fick jag möjlighet att besöka sjukgymnaster och fysioterapeuter i den kommunala äldreomsorgen i västra Göteborg. Spännande och lärorikt att se hur mycket träning av äldre kan åstadkomma, i hemsjukvård och på äldreboende!


Jag hann också med ett par hembesök och besök på vårdcentralen på Styrsö /Donsö. Det blev väldigt uppenbart vilken nytta fysioterapeuter gör i äldrevården, vi möttes av glada tillrop och positivt bemötande överallt.

Det finns ett mycket stort antal personer i Sverige idag, som behöver både träning och vardagsaktivering. Fysioterapeuter är en viktig grupp både för att specifikt träna äldre personer, men också för att instruera och utbilda andra yrkesgrupper i hur man bäst tar tillvara personernas egen kapacitet i alla lägen.  Tack Tomas Johansson och Staffan Boquist och hela teamet för en intressant och lärorik dag!

Det har blivit en hel del resande denna vecka mellan olika platser i landet. Men jag väljer att avsluta denna veckas blogg med ett foto från i måndags kväll från vår huvudstad. En känd vy över Stockholms Stadshus och med Västerbron i horisonten, i solnedgången en septemberkväll, strax efter att regnet dragit bort. En kort men fin stund.

Nästa vecka väntar bl.a. Nationell Primärvårdskonferens i Jönköping där drömmen om den svenska primärvården står i fokus.

Men först önskar jag dig en trevlig helg!