Studiebesök i New York på North Shore-LIJ Health System

Första anhalten på vår lär-resa i USA var New York, där den svenska gruppen av ledare från hälso- och sjukvården på fredagen besökte det välrenommerade The North Shore -LIJ Health System.  

 North Shore LIJ är ett stort hälso- och sjukvårdssystem med alla tänkbara resurser. Ledordet är integrera, t.ex. är utbildningarna och forskningsverksamheten helt integrerade med sjukvårdssystemet. 

Mycket av det vi fick ta del av var intressant och lärorikt. Men det blev också tydligt att svensk hälso- och sjukvård skiljer sig mycket från det amerikanska systemet. Vi fick en genomgång under flera timmar av hela sjukvårdssystemet vid North Shore av CEO Michael Dowling. Han var angelägen om att framhålla, att vid North Shore finns alla resurser som behövs. Och skull det fattas något, så köper vi det, sa Michael Dowling. 

 ”We don’t wait for others to do it, we just do it”, sa Michael Dowling och fortsatte: ”If we need change, we make change”. Det kändes annorlunda och ovant med svenska mått mätt, med Michael Dowlings ovanligt tydliga språkbruk, som nog utan vidare kunde sägas vara ganska kategoriskt. Å anda sidan talade han mycket varmt för ”custumer first”. Han påpekade att han varje veckoslut ringer upp och tar kontakt med alla patienter som har lämnat klagomål på vården. Hur skulle det se ut om man skulle göra något liknande i Sverige?

Michael Dowling hamnar högt upp på listan över de mest inflytelserika personerna i USAs sjukvård. Av den maktlistan framgår att sjukvårdsfrågorma tillhör de allra viktigaste i samhället. Min bedömning är att dessa frågor är mycket viktiga även i Sverige, och förtjänar att lyftas upp på ännu högre beslutsnivå.

Var skulle en svensk statsminister hamna på en sådan inflytelselista? Och vad skulle det innebära för kvaliteten och patientsäkerheten om hälso- och sjukvårdsfrågorna prioriterades upp i samhället?

Jag ställde frågor kring hur arbetet med prevention bedrivs och fick uppfattningen att även om dom tyckte att frågorna var viktiga, så är detta ett nytt och utvecklingsbart område även för North Shore. Jag fick också en intressant pratstund om vikten av fysisk aktivitet och träning med Michael Dowling.

 Vi besökte under dagen också vårdutbildningar, ett stort kliniskt träningscenter och universitets forskningenhet, allt tillhörande samma sjukvårdssystem.  

Vi avslutade en lång och givande dag för vår svenska grupp av ledare med att reflektera tillsammans. Vad har vi hört? Vad har vi lärt? Vi bestämde också att vi under de kommande intensiva dagarna i Orlando ska lägga in liknande  reflektionsstunder regelbundet för att lära så mycket som möjligt tillsammans.   

Idag lördag väntar flyg till Orlando, där konferensen startar imorgon.