Varje system är perfekt utformat för att ge det resultat det ger

Inleder denna veckas blogginlägg med det upprop som Sara Riggare startade i veckan. Det handlar om avsaknaden av fysisk aktivitet i de nya riktlinjerna för MS och Parkinson.    Problemet är inte i detta fall att det saknas vetenskaplig evidens. Men trots att det finns evidens, så prioriteras ändå inte fysisk aktivitet, när riktlinjerna väl är sammanställda. Jag tror faktiskt inte att detta sker varken av okunskap eller ovilja, men det verkar finnas någon form av systemfel, som märks både avseende riktlinjer, men också i sättet att mäta och följa upp hälso- och sjukvård och omsorg. Det jäser i fysioterapeutleden med anledning av detta, och jag kommer att återkomma till det framöver. Sara Riggare har i alla fall startat ett  föredömligt initiativ. Läs gärna mer och skriv på hennes upprop på www.riggare.se
Förbundets arbete inför höstens kongress pågår för fullt. Igår morse träffades en av grupperna, som förbereder det fackpolitiska kongressarbetet. Ett av initiativen som vi tagit i gruppen är Framtidsdialogen. Där vill vi med hjälp av såväl medlemmar som externa personer identifiera de viktigaste framtidsfrågorna inom hälso- och sjukvård och omsorg.
    

Medlemmarna uppmanas komma med synpunkter via en medlemsenkät och vi genomför dessutom under våren ett antal möten med intressanta externa personer och organisationer. Tanken är att dessa möten ska lägga grunden för kloka, ansvarstagande och framåtriktade beslut på vår kongress i november. En slags crowdsourcing eller öppen innovation för att Fysioterapeuterna bättre ska kunna bidra till att lösa framtidens utmaningar. 
Vid varje möte ber vi därför om svar/reflektioner kring tre frågor:
1. Vad är den viktigaste åtgärden för att öka patientens inflytande och möjlighet till medskapande i hälso- och sjukvården?
2. Vilka kommer att vara de tre viktigaste utmaningarna för hälso- och sjukvården kommande 5-10 år?
3. Har du något gott råd att skicka med till just Fysioterapeuterna inför framtiden? 
  

I onsdags träffades företrädare för ett antal fackliga organisationer till ett frukostmöte på Läkarförbundet, för att arbeta vidare med frågorna kring jämlik hälsa. Vi är övertygade om att vi från professionerna kan bidra till mycket inom detta område, och vi kommer framöver att skriva oss samman kring några gemensamma principer.
   Vi planerar också för att även i år arrangera något event gemensamt i Almedalen kring området jämlik hälsa och formerade också denna tidiga morgon en ny referensgrupp för jämlik hälsa, vård och omsorg. 
Under veckan har jag också haft möjlighet att delta i en utbildningsdag kring Storytelling i Linköping och också haft inspirerande möten med  ordförandekollegor i Vision och Sveriges Arbetsterapeuter. Här med Veronica Magnusson,  Vision , Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter samt utbildning i Storytelling med Peter Karlsson, Fysioterapeuterna och Charlotte Wåhlin, Arbets- och miljömedicin Östergötland

Avslutar med reflektioner från ett seminarium Den sammankopplade vården: hur gör vi isolerade öar till kontinenter? som Dagens Medicin Agenda arrangerade i onsdags. Intressanta föreläsningar varvades med bra paneldebatter.

Hur får vi det att hända? var den avslutande paneldebattens tema, där ledande politiker och  chefstjänstemän debatterade med företrädare från Datainspektionen. Och som åhörare konstaterade jag att det fortfarande är för mycket fokus på de administrativa systemen och för lite fokus på patient- och medarbetarperspektivet.  Ersättningssystemen togs också upp, och Anders Henriksson, vice ordförande, SKL konstaterade: ”Ersättningsssystemen måste förändras. Men vi måste arbeta på många fronter samtidigt”. 

Han blev också tillfrågad om det förbättringsarbete som Landstinget i Kalmar lyckosamt genomför sedan många år tillbaka, Varje dag lite bättre. Starten skedde 2007 och där och då var jag själv delaktig. Exemplet visar att förändringsarbete behöver ske målmedvetet och långsiktigt och med allas delaktighet. Några quick fix finns inte och ledarskapet är avgörande för resultatet. 

Ett nytt modigt ledarskap, det är avgörande för att vi ”ska få det att hända”. Varje system är nämligen perfekt utformat för att ge det resultat det ger.

Ha en skön helg!