”Vi vill inte leverera problem utan lösningar” #fysioframtid

Ett kvalitetsregister bland många, som är mycket viktigt är BOA-registret. Där framgår t.ex. att skillnaderna mellan olika delar av landet är stora när det gäller sjukskrivning vid artros men också tillgången till artrosskola. Det är ett av många exempel på ojämlik hälsa, som berör en stor del av befolkningen. Förutom ojämlikheten i hälsa, så ser jag ett par orosmoln. 

Kommer kommissionen för jämlik hälsa, som är ett av regeringens flaggskepp inom välfärdsområdet, att ta till sig denna typ av uppenbara ojämlikheter? 

Ett annat orosmoln är den osäkerhet som nu finns kring kvalitetsregistersatsningens framtid. Redan idag finns det för få register som mäter ur ett patientperspektiv. BOA-registret är ett gott exempel, och det känns nu mycket angeläget att BOA-registret och andra kvalitetsregisters framtid säkras.
#FYSIOFRAMTID, dvs Fysioterapeuternas framtidsdialog med patienter, professioner, fack, myndigheter och forskare har fortsatt denna vecka. Två intressanta lunchsamtal lämnade efter sig ett antal intressanta tankar och förslag.

Bild 1 Emma Henriksson, Emma Ölmebeck, Liz Silke, Sara Riggare, Jesper Olsson, Karin Träff Nordström, Sineva Ribeiro Bild2 Kristina Fritjofsson, Maria Persdotter, Lise Ladbäck, Anders Ekholm, Göran Arrius, Heidi Stensmyren

 
Vi sammanställer successivt, och tar med oss tankar och idéer i arbetet inför vår kongress. På Twitter  under #fysioframtid lägger vi upp ett antal guldkorn från samtalen. T.ex. kommentaren från Sara Riggare: ”Det är en stor utmaning för vården att släppa på kontrollen och våga bjuda in patienterna på ett nytt sätt” . Och från Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet”Vi vill inte leverera problem utan lösningar”.

Dialogerna fortsätter de närmaste veckorna och det finns hela tiden möjlighet att svara på de viktigaste frågorna på webben på medlemsenkäten. Och vi tar självklart med oss synpunkterna från de enskilda framtidsdialoger vi har haft i förbundsstyrelsen i december och januari. 

I december och januari träffade förbundsstyrelsen Christina Kennedy, Ida Kåhlin, Olivia Wigzell, Inger Ros, Agneta Karlsson, Anders Henriksson och David Lega

 

Igår torsdag deltog jag tillsammans med Lois Steen och Hilda Zollitsch från tidningen Fysioterapi i en träff med Sveriges Tidsskrifter. Temat var Medlemsnytta i kris och medgång. Tidningar från flera organisationer presenterade sina upplägg och Kommunalarbetaren redogjorde för hur krisen i Kommunal hanterats. En intressant förmiddag.
  

Med ett foto taget från Djurgårdsfärjan in mot Slussen rundar jag av detta blogginlägg och önskar: 

Trevlig helg!