Facklig verksamhet gör skillnad

Den här veckan har det varit en hel del fokus på vad vi som fackliga organisationer kan och vill uppnå, alltifrån debattartiklar, vardagliga arbetsmöten med fackliga kamrater och en mer högtidlig invigning av en facklig kongress.

I tisdags publicerade  Dagens Samhälle en debattartikel där Fysioterapeuterna tillsammans med sex andra fackliga organisationer framför tre förslag för en mer jämlik hälsa: 1) Ge hälsofrämjande insatser större tyngd 2) Styr för jämlik hälsa 3) Skapa förutsättningar för friska medarbetare. 

Våra sju förbund representerar tillsammans över 700 000 anställda inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Vi har inte hela lösningen, men utan våra medlemmars medverkan finns ingen lösning på hälsoklyftorna. Därför utropar vi oss i debattartikeln också till referensgrupp till regeringens Kommission för Jämlik hälsa. 

Vi har fått god respons på denna debattartikel. T.ex. skriver ansvarig minister Gabriel Wikström i en kommentar på Twitter: ”Kunskapen och engagemanget hos hälso- och sjukvårdens medarbetare helt avgörande för att nå jämlik hälsa”

Vi har också i veckan träffats till ett arbetande frukostmöte mellan våra sju samarbetsförbund, och vi kommer att framöver att ses regelbundet. Vi kommer också att samverka kring jämlik hälsa under Almedalsveckan i Visby.

Fysioterapeuternas förhandlingsråd har träffats under torsdag och fredag under ledning av Elisabeth Haraldsson för möte och utbildning. Jag deltog under fredagsförmiddagen i ett arbetspass kring lönekartläggning, lönebildning och lönesättning, och kunde konstatera att våra förhandlingsråd är både mycket engagerade och kunniga. En intressant och lärorik förmiddag.

Sacos ordföranderåd, dvs ordförande från Saco-federationens 23 förbund träffades i tisdags till ett heldagsmöte. Det är alltid intressanta möten, med många bra tillfällen till lärande över gränserna, men också tillfälle att umgås och lära känna varandra bättre.

I tisdags publicerade Dagens Medicin en kort intervju med mig angående den framtidsdialog som har pågått i flera månader, och där vi nu håller på att göra en första analys.

Avslutningsvis en glimt från invigningen av Lärarnas Riksförbunds kongress i torsdags, där jag tillsammans med många andra fackliga representanter var inbjudna som gäster. En mycket välarrangerad invigning med goda talare och viktigt innehåll. Många inbjudna från stora delar av samhället hade hörsammat inbjudan, och det är ingen tvekan om att skolfrågor numer ligger mycket högt på de politiska partiernas dagordning. 

En reflektion från oss på Fysioterapeuterna är att det i alla sammanhang är viktigt att få till en verklig satsning på prevention. Att satsa på skolan och på barnen kommer att löna sig framöver. Eller som prins Daniel mycket fint uttryckte det i sitt invigningstal: ”Det land som inte håller sig väl med lärarna kommer inte att lyckas”.

Önskar dig en trevlig helg!