Remissvar Effektiv vård, ehälsa och Läkarförbundets fullmäktige

Den här veckan var slutdatum för att avge remissvar till utredningen Effektiv vård, som leddes av Göran Stiernstedt. Det är en stor och viktig utredning som berör stora delar av hälso- och sjukvården nu och de närmaste åren. Inom Fysioterapeuterna har vi haft en bred process och försökt engagera alla delar av vår organisation, skickat utredningen på internremiss till alla 21 distrikten och 16 sektionerna och vi har fått många svar. Vi har dessutom haft särskilda föredragningar om utredningen i distriktsrådet, professionsrådet och företagarrådet och igår skickade vi in vårt remissvar.


I vårt svar lyfter vi särskilt fram fyra delar:

– stora områden som prevention och rehabilitering saknas, vilket försvagar hela utredningen. Det är nödvändigt att ta med hela vårdkedjan för att få helheten och att belysa frågan ur patientens perspektiv

– även utbildningen till fysioterapeut behöver ses över och utvecklas

– förbundet är positivt till primärvårdens utvecklade uppdrag, men vi betonar att det kommer att krävas mer kompetens och mer resurser

– digitaliseringen innebär nya positiva möjligheter t.ex. till att förbättra kontinuiteten för patienten och för att stödja beteendeförändringar.

Denna vecka har jag som gäst deltagit på Läkarförbundets fullmäktige, två dagar fyllda med debatt och beslut. Fullmäktigedagarna inleddes med en intressant hearing om läkarkontinuiteten i vården. När det gäller val till förbundsstyrelsen så blev Heidi Stensmyren omvald som ordförande för ytterligare två år och övriga ledamöter, som var uppe till omval fick också förnyat förtroende. 


Som en avslutning på vinterns  och vårens framtidsdialoger #fysioframtid träffade vi igår torsdag ledningen för ehälsomyndigheten med generaldirektör Torsten Håkansta i spetsen. Vi hade bra dialoger om framtidens hälso- och sjukvård och vi fick också ta del av pågående utvecklingsarbete inom myndigheten. Bl.a. noterade vi satsningen Hälsa för mig, som innan detta årets slut ska vara igång och tillgängligt för medborgarna, som en säker lagringsplats för mina egna hälsouppgifter, ett personligt hälsokonto. 

Små guldstunder gör arbetsveckan både roligare och enklare, och de behöver inte vara långa. Till exempel kan det vara lite extra frukostgemenskap, som här med delar av Fysioterapeuternas kansli, en mycket viktig del av förbundet.
Med doft av syrén och en underbar vy från söders höjder i Stockholm tidigare i veckan önskar jag alla en riktigt skön helg!