Tisdag i Almedalen, jämlik hälsa, medlemsmöte och mingel

Tisdag förmiddag ägnades åt rundabordssamtal kring jämlik hälsa. Sju fackförbund i samverkan har tagit fram ett dokument, Vårdproffsens förslag för jämlik hälsa som vid rundabordssamtalen utgjorde en utgångspunkt. Olle Lundberg, ordförande i regeringens kommission för jämlik hälsa lämnade sina reflektioner på dokumentet och det blev engagerade samtal runt borden, i en mycket angelägen fråga.

Våra sju fackförbund företräder tillsammans ca 700 000 medarbetare i hälso- o sjukvården, och vår enkla tes är: ”Utan oss ingen jämlik hälsa”. Därför har vi själva utropat oss till referensgrupp till regeringens kommission för jämlik hälsa

Sju förbundsordförande på scenen: jag själv från Fysioterapeutena, Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, Tobias Baudin,  Kommunal, Emma Spak, SYLF, Veronica Magnusson, Vision, Johan Larsson, vice ordförande Vårdförbundet och Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter.

Tisdag blev en tidig morgon och en sen kväll. Jag började med frukostmöte med att lyssna på Christina Kennedys kluriga utfrågning av Gabriel Wikström hos Dagens Medicin Agenda. Hon lyckades få till en bra halvtidsintervju med ministern. En av Gabriel Wikströms ambitioner för de kommande två åren innan valet är att hälso- o sjukvårdsfrågorna ska synas mer i den allmänna samhällsdebatten. 

Under tisdagen publicerade också Ringla en intervju från måndagen, där jag fick möjligheten till ett samtal med idrotts-, sjukvårds-  och folkhälsominister Gabriel Wikström med temat personcentrerad hälso- och sjukvård.  

Vi hann också med ett trevligt frukostmöte  under tisdagen med medlemmar från ett par av våra sektioner i Fysioterapeuterna, på ett av stadens många trevliga caféer. 


Under eftermiddagen lyssnade jag på ledningarna i de tre län, som har de bästa resultaten i öppna jämförelser i landet. Region Östergötland, Region Jönköpings län och Kalmar län. Samverkan, lära av varandra och systematiskt förbättringsarbete är viktiga nyckelord.
Det vackra sommarvädret var med när statsminister Stefan Löfven inledde sitt tal på kvällen i Almedalen och det var mycket folk som lyssnade i grönskan. Fokus på talet var solidaritet.

Tisdagen var en stor mingeldag. På SKL samtalade Håkan Sörman, Anders Ekholm och Lena Micko om behovet av både innovation och uthållighet. Minglandet fortsatte under kvällen, och själv besökte jag bl.a. både Leading Healthcares mingel och också ett magiskt trädgårdsmingel hos Dag Larsson m. fl.